Munkaterv-vázlat, 2018

Szerkesztő küldte be 2018. 01. 11., cs - 08:55 időpontban
Egyesületünk előző évi gyakorlatát pontosan követve kérjük azt a közgyűléstől, hogy az éves munkaterv elkészítésének és elfogadásának menetrendje az alábbiak szerint alakuljon.
1. az elnökség közzéteszi a munkaterv-vázlatát,
2. amit a tagság véleményezhet,
3. ezt követően az elnökség 2018 január 13-i ülésén hagyja jóvá a munkatervet.
Ennek érdekében kérjük tisztelt egyesületi tagjainkat, hogy véleményüket legkésőbb január 12-ig szíveskedjenek megküldeni a drama@drama.hu címre.

Szcenárium - interjúk

Szerkesztő küldte be 2018. 01. 02., k - 13:28 időpontban
A Nemzeti Színház Szcenárium című folyóiratában interjúk jelentek meg drámapedagógusokkal.
Mindegyik interjú Regős János munkája.
Szcenárium, V. évfolyam 1. szám: 'Olyan voltam, mint egy traktor egy cserép virágföld előtt' - Gabnai Katalinnal Regős János beszélget, Félmúlt sorozat (92-104. oldal)
Szcenárium, V. évfolyam 6. szám: 'Tisztelni kell a gyerek személyiségét' - Debreczeni Tibor drámapedagógussal Regős János beszélget, Orbis Pictus sorozat  (67-80. oldal)
Szcenárium, V. évfolyam 7. szám: 'Mi a színház dolga, és mi a drámáé?' - Kaposi László drámapedagógust Regős János kérdezi, Orbis Pictus sorozat  (80-90. oldal) 
Szcenárium, V. évfolyam 8. szám:  'Soha nem éreztem munkának, amit csináltam' - Szakall Judit népművelő-drámapedagógust Regős János kérdezi, Orbis Pictus sorozat (78-88. oldal)
Az interjúk a megadott címeken olvashatók, illetve a teljes lapszámok PDF-formátumban letölthetők.

Közgyűlési döntés

Szerkesztő küldte be 2017. 11. 21., k - 13:36 időpontban
(Frissítve 2017. december 30-án.)
Letölthető az egyesület elnökségének az előző egy évről szóló beszámolója, amit elfogadott a november 18-i közgyűlés.
Választás a közgyűlésenúj elnökségi tagunk Szalai Ádám. Az Ellenőrző Bizottság új elnöke: Tölgyfa Gergely.
A közgyűlés alapszabályt is módosított.
A módosítási kérelmünket beterjesztettük a Fővárosi Törvényszékhez. Az utolsó módosításunk másfél alatt ment át. Állítólag újabban gyorsabb lett a folyamat...
Addig is: a beterjesztett, még nem hivatalos alapszabályt is csatoljuk. Az érvényben lévő alapszabály honlapunk több rovatában megtalálható.
Csatoljuk a közgyűlési jegyzőkönyvet is.

Juszcák Zsuzsa és Wenczel Imre Mezei Éva-díjas

Szerkesztő küldte be 2017. 11. 19., v - 23:01 időpontban
2017. november 18-án, a Színház-Dráma-Nevelés rendezvényén, az MDPT közgyűlése előtt került sor egyesületünk szakmai kitüntetésének átadására: Mezei Éva-díjat kapott Juszcák Zsuzsa (Budapest) és Wenczel Imre (Győr)
A díjak indoklása
A Magyar Drámapedagógiai Társaság Mezei Éva-díjat adományoz Juszcák Zsuzsa részére
a színházi nevelés hétköznapjait segítő áldozatos tevékenységéért,
a gyermekeknek, fiataloknak játszó hivatásos színházak országos szemléinek gondozásáért, remek szervezéséért,
a drámapedagógia legjelentősebb hazai nagyrendezvényein magas színvonalon, hosszú időn át végzett szervező munkájáért,
a magyar drámapedagógia legrégebben futó tanfolyami képzéseinek pontos, mindenre kiterjedő figyelemmel végzett kiszolgálásáért,
mintaértékű program- és csoportvezetői munkájáért,
különös tekintettel a nehéz helyzetben lévő gyerekek, fiatalok fejlesztése terén végzett tevékenységéért,
a szervezői, vezetői munka összes feladata, fáradalma mellett is minden pillanatban megnyilvánuló emberi létezéséért.
A Magyar Drámapedagógiai Társaság Mezei Éva-díjat adományoz Wenczel Imre részére
a drámapedagógia meghonosításában végzett kiemelkedő munkájáért
a magyarországi drámapedagógia tudatos megismertetéséért és terjesztéséért,
a drámapedagógusok képzésében végzett színvonalas és eredményes oktatói tevékenységéért
a drámapedagógia terén szakmai kiadványokban és online felületeken végzett kiemelkedő szakírói tevékenységéért,
a magas színvonalú, mintaértékű, generációknak példaként szolgáló drámatanári és színjátszó-csoportvezetői munkájáért,
valamint a tanítványok seregéből létrejött, országos hatókörűvé vált győri drámapedagógiai-színjátékos műhely,  
a „Wenczel-iskola” működtetéséért. 

Tiszteletbeli tagok

Szerkesztő küldte be 2017. 11. 19., v - 23:00 időpontban
Első alkalommal került sor arra, hogy egyesületünk közgyűlése tiszteletbeli tagokat válasszon. 
A tiszteletbeli tag címet tizenhét kollégánknak ajánljuk, remélve, hogy elfogadják, illetve hogy örömmel fogadják majd. Alapszabályunk értelmében: Tiszteletbeli tag lehet lehet olyan személy, aki a Társaság célkitűzéseinek megvalósításában kiemelkedő eredményeket ért el, és a Társaság tevékenységéhez jelentős segítséget nyújtott. Tiszteletbeli tagot a Közgyűlés választ szótöbbséggel.
A 2017. november 18-án megválasztott tiszteletbeli tagjaink névsora: 
 1. Gabnai Katalin (Budapest)
 2. Rudolf Ottóné (Budapest)
 3. Kovács Andrásné (Jászfényszaru)​
 4. Előd Nóra (Budapest)
 5. Debreczeniné Kósa Vilma (Budapest)
 6. Kinszki Judit (Budapest)
 7. Várhalmi Ilona (Debrecen)
 8. Kalmár János (Felsőszentiván)
 9. Sz. Pintér Rozália (Veszprém)
 10. Székely István (Budapest)
 11. Tolnai Mária (Kaposvár)
 12. Várhidi Attila (Debrecen)
 13. Tóth Zsuzsanna (Budapest)
 14. Petkó Jenő (Sellye, Pécs)
 15. Trencsényi Imre (Budapest)
 16. id. Bagossy László (Pécs)
 17. Fabulya Lászlóné (Békéscsaba)

A MAGYAR GYERMEKSZÍNJÁTSZÁSÉRT ALAP

Szerkesztő küldte be 2017. 10. 14., szo - 11:08 időpontban
Az alap számlaszáma: 11701004-21238918
Erre a számlára várjuk mindazoktól a támogatást, akiknek fontos a magyar gyermekszínjátszás ügye, és módjukban áll magánemberként vagy akár mint cég, jogi személy támogatni azt  bármilyen összeggel is.
Minden beérkező forintot a magyar gyermekszínjátszás javára használunk fel – erre a Magyar Drámapedagógiai Társaság mindenkori választott testülete, az elnökség vállal garanciát.
Az alap tevékenységének pénzügyi és szakmai ellenőrzésére A Gyermekszínjátszás Patrónusa címmel kitüntetett kollégáinkat kértük fel: Nánási Sándort, Szakall Juditot, Jakus Julit és Józsa Katát, akik (örömünkre) vállalták is ezt.

Pályázati felhívás

Szerkesztő küldte be 2017. 09. 27., sze - 15:12 időpontban
A Magyar Drámapedagógiai Társaság pályázatot hirdet tanítási drámaórák vázlatának benyújtására és az órák levezetésére a Színház-Dráma-Nevelés szakmai programjának keretében! 
2017. november 17-18-án 25. alkalommal kerül megrendezésre a Színház-Dráma-Nevelés drámapedagógiai módszertani rendezvény. Ez alkalomra tanítási dráma-pályázatot hirdetünk. Pályázni tanítási drámák óravázlataival/foglalkozásvázlataival lehet (tanítási dráma, másképp D-típusú dráma, 'komplex dráma').
A foglalkozás egy tanár részvételére épüljön!
A korcsoport teljesen nyitott, óvodástól középiskolás korig bármely korosztály számára készült tervezeteket várunk! A foglalkozások maximális hossza 90 perc lehet! 
Egy pályázó több óravázlattal is nevezhet.
(A folytatás a címre vagy a TOVÁBB feliratra kattintva érhető el.) 

Országos konferencia Kiss Árpád emlékére

Szerkesztő küldte be 2017. 09. 17., v - 09:00 időpontban

10. alkalommal rendezik Debrecenben a jeles neveléstudós, Kiss Árpád emlékére országos konferenciájukat a szakmabéliek. A jubileum tiszteletére kibővített programban szót kap felolvasó műsorával Debreczeni Tibor, az egykori debreceni diák és diákszínjátszó-rendező, illetve Várhidi Attila gyermekszínjátszó csoportja. Előbbi szeptember 22-én lép fel. A pécsi fesztiválon is sikert aratott gyermekelőadás ideje 23-án délelőtt. Helyszíne a DAB székház.

Hétköznapok, ünnepnapok

Szerkesztő küldte be 2017. 09. 15., p - 07:38 időpontban
(A Piktúra Manufaktúra Bt. hirdetése)
A Piktúra hosszú éveken át jelentette meg pedagógusoknak szóló segédkönyveit (VEGYED-E? füzetek) drámajáték, színjáték témakörben. Most tevékenységi kör, és szervezeti felépítés módosítása miatt szeretnénk a még raktáron lévő könyveinket értékesíteni.
Kedvezményes áron kínáljuk:
Hétköznapok, ünnepnapok - Hat darab gyermek- és diákszínjátszóknak (Írta: Németh Ervin) c.-VEGYED-E? füzetek 11. kiadványunkat.