Címlap

A Játékkönyv c. kiadvány játékai

0 csatolmány

JÁTÉKTÁR elnevezésű rovatunk a közösség- és személyiségformálás szolgálatába állítható szabályjátékok, sokak által ismert és használt megnevezéssel: drámajátékok gyűjtő- és lelőhelye kíván lenni.
Első körben a JÁTÉKKÖNYV című füzet (szerk.: Kaposi László) anyaga kerül fel: a "játékbank" induló készlete az "alapjátékok" ezen népszerű válogatása.

Az alábbiakban a játék címe alatt rövid tájékoztatás szerepel a megszokott, általánosnak mondható alkalmazási célokról, helyenként pedig a játék által érintett tanulási területekről. Az aláhúzott szövegrészre kattintva a játék PDF formátumban letölthető.

A fájlok olvasásához és nyomtatásához a sok helyről, letölthető Adobe Reader program valamelyik változata jó ajánlatnak tűnik, de ezt a "nyomtatóbarát" formátumot más programok is tudják kezelni. A fájlok mérete általában átlagosan kb. 100 kbyte. Játékok alább…

A bíró abiro.pdf
koncentráció

A bűnös abunos.pdf
koncentráció, megfigyelőképesség fejlesztése, testnyelv értelmezése

Add tovább a hangot! addtov.pdf
együttműködés egész csoportban

Add tovább! addtova.pdf
koncentráció, csendreflex

Adj hozzá egy mozdulatot! adjhoz.pdf
koncentráció, memóriafejlesztés

Adok-kapok adok.pdf
koncentráció

A gyilkos agyilkos.pdf
koncentráció, megfigyelőképesség fejlesztése, testnyelv értelmezése

A helyzet kulcsa ahelyzet.pdf
szituációs játék indítása, testnyelv értelmezése

A herceg úrfi vizsgája aherceg.pdf
fantázia, kreativitás, spontán beszéd fejlesztése

Állj! allj.pdf
mozgáskoncentráció, utánzóképesség fejlesztése, csendreflex

Árverés arveres.pdf
értékek, értékrendek, döntési helyzetek

A szöveg marad aszoveg.pdf
szituációs játék, kommunikációs játék

Beszélgetés számokkal beszel.pdf
szituációs játék, kommunikációs játék

Bumm bumm.pdf
koncentráció

Család csalad.pdf
társválasztás kiscsoportos játékokhoz, kapcsolatteremtés

Csomagolás csomag.pdf
bizalomérzet kialakítása, együttműködés párokban és kiscsoportokban, felelősségtudat kialakítása

Csoportos interjú csoport.pdf
önkép, önismeret, információk fogadása, társismeret

Diszkó diszko.pdf
lazítás

"Dülöngélős" bizalomjátékok dulongel.pdf
bizalomérzet kialakítása, egész csoport együttműködése

Egyedül egyed.pdf
bizalomérzet kialakítása, térérzékelés, tapintási érzékelés fejlesztése

Egy percünk a tiéd egyperc.pdf
önismeret, társismeret, értékek, értékrendek

Egyszerre indulni egyszer.pdf
együttműködés párban, koncentráció

Együtt könnyebb egyutt.pdf
testnyelv értelmezése, egymásra figyelés, egész csoport együttműködése

"Élet-játék" eletjat.pdf
társismeret, szituációs játék indítása

Életút-térkép eletut.pdf
önbemutatás, önkép, társismeret

Érzelmek erzel.pdf
kommunikáció testnyelven

Fekete-fehér-igen-nem fekete.pdf
koncentráció, kifejezőképesség; nyelvórák játékaként is alkalmazható

Foglalkozások foglal.pdf
kommunikáció testnyelven, utánzóképesség fejlesztése

Földrengés foldreng.pdf
feszültség oldása

Folytasd az akciót folytasd.pdf
koncentráció, testnyelv értelmezése, a b) változat szituációs játék

Gumiember gumiem.pdf
lazítás, együttműködés párokban

Halandzsa haland.pdf
szituációs játék, testnyelv és vokális eszközök segítségével folytatott kommunikáció

Hangcsere hangcse.pdf
koncentráció, együttműködés

Hangsúly hangsuly.pdf
koncentráció

Hármas szójáték harmas.pdf
kifejezőképesség, fantázia; nyelvórák játékaként – is – alkalmazható

Hirdetés hirdet.pdf
önkép, önjellemzés, társismeret

Hogy került hozzá? hogyker.pdf
önbemutatás, társismeret

Hogy tetszik a szomszédod? hogytet.pdf
koncentráció

Hogy volt az elején? hogyvolt.pdf
megfigyelőképesség és utánzóképesség fejlesztése; szórakoztatás

Hotelportás hotel.pdf
kommunikáció testnyelven

Ide figyelj! idefi.pdf
koncentráció, társismeret

Időgép idogep.pdf
önkép, vágykép, önismeret, szituációs játék indítása

Így hallottam… igyhall.pdf
koncentráció, megfigyelőképesség és hallásérzékelés fejlesztése

Így használják… igyhasz.pdf
kreativitás, kommunikáció testnyelven; a c) változatban memóriafejlesztés

Így járok én? igyjarok.pdf
társismeret, önkép, milyennek látnak mások

Így történt… igytor.pdf
társismeret

Ilyen vagyok? ilyen.pdf
társismeret, önkép, milyennek látnak mások

Ilyennek látlak! ilyennek.pdf
társismeret, önkép, milyennek látnak mások

Ismerem? Felismerem? ismerem.pdf
a társak jellemző vonásainak megfigyelése, memorizálása; csoportismeret, tapintási érzékelés, hallásérzékelés fejlesztése

A játszma szabálya jatszma.pdf
koncentráció, szórakoztatás, logikai játék, megfigyelőképesség fejlesztése

Jegyezd meg! jegyezd.pdf
megfigyelőképesség fejlesztése, memóriafejlesztés

Jelbeszéd jelbesz.pdf
koncentráció, kommunikáció testnyelven, memóriafejlesztés

Jut eszembe juteszem.pdf
asszociációs játék, koncentráció

Kacsintós párkereső kacsint.pdf
koncentráció, reflex

A kalóz kincse kaloz.pdf
mozgáskoncentráció, hallásérzékelés fejlesztése

Kapcsolódás kapcsol.pdf
csendreflex, koncentráció, együttműködés, ismerkedés, érintés, társválasztás

Karmesterjáték karmest.pdf
koncentráció, utánzóképesség fejlesztése, egész csoport együttműködése

Képzeletbeli ajándék kepzelet.pdf
társismeret

Keresd a közmondást keresd.pdf
koncentráció, szórakoztatás, logikai játék

Keresd a helyed keresda.pdf
önkép, önismeret

Kétperces önéletrajz ketperc.pdf
önkép, önismeret, társismeret, memóriafejlesztés

Kezek kezek.pdf
társválasztás párjátékokhoz, tapintási érzékelés fejlesztése

Kézfogó kezfogo.pdf
névtanulás, egész csoport együttműködése, ritmusjáték, koncentráció

Ki mondhatta? kimond.pdf
önismeret, társismeret

Kinevetős kinevet.pdf
koncentráció, társismeret, csoportismeret

Király-bíró kiraly.pdf
koncentráció

Ki vagy és mit akarsz? kivagy.pdf
szituációs játék, fantáziagyakorlat

Ki vagyok én? kivagyok.pdf
szórakoztatás, logikai játék, a c) változat szituációs játék, a d) változat a társismeretről is szól

Kötött mondatkezdések kotott.pdf
önismeret, csoportismeret

Közös mondandó kozos.pdf
együttműködés párokban és/vagy egész csoportban, memóriafejlesztés a c) változatnál

Kulcsos játék kulcsos.pdf
koncentráció, hallásérzékelés fejlesztése; mindezek mellett nyelvi játék is lehet

Kupac kupac.pdf
egész csoport együttműködése, érintés

Kutatás és találkozás kutatas.pdf
kapcsolatteremtés, érintés, társválasztás, tapintási érzékelés fejlesztése

Láncjáték lancjat.pdf
érintés, egész csoport együttműködése

Liszt családja liszt.pdf
társválasztás kiscsoportos játékokhoz

Megszólít – megérint megszol.pdf
kommunikációs játék, érintés

Mese mese.pdf
lazítás

Mi lenne, ha…? milenne.pdf
önismeret, társismeret, vélemények közlése; nyelvórák játéka is lehet

Mit tenne ő…? mittenne.pdf
társismeret, önkép, milyennek látnak mások

Mit várok tőled? mitvarok.pdf
önismeret, társismeret

Mi változott? mivalto.pdf
koncentráció, memóriafejlesztés, egymásra figyelés

Mi volt a képen? mivolta.pdf
megfigyelőképesség, kifejezőképesség, memóriafejlesztés

Mondj egy történetet! mondjegy.pdf
fantázia, kreativitás, spontán beszéd fejlesztése

Most mutasd meg! mostmut.pdf
szituációs játék, fantáziagyakorlat

Néma kiáltás nemaki.pdf
megfigyelőképesség fejlesztése, testnyelv értelmezése, szájról olvasás

"Névadó" nevado.pdf
testnyelv értelmezése, fantázia

Névjegykártya nevjegy.pdf
önkép, önjellemzés, társismeret

Név-kör nevkor.pdf
névtanulás, koncentráció

Név-lánc nevlanc.pdf
névtanulás, memóriafejlesztés

Név-sor nevsor.pdf
névtanulás, beszélgetés indítása a bemutatkozási szokásokról, szabályokról

Név-tár nevtar.pdf
névtanulás, feszültség oldása

Nyaktorna nyaktor.pdf
lazítás, együttműködés párokban, bizalomérzet kialakítása

Őrjáték orjatek.pdf
mozgáskoncentráció, együttműködés

Páros versmondás parosv.pdf
együttműködés párokban, szituációteremtés, szórakoztatás

Rabló rablo.pdf
mozgáskoncentráció, reflex

Rokonszenves hangforrás rokon.pdf
társválasztás páros vagy kiscsoportos játékokhoz, hallásérzékelés fejlesztése

"Sportjátékok" sportjat.pdf
kommunikáció testnyelven, utánzóképesség fejlesztése

Stop! stop.pdf
szituációs játék, fantáziagyakorlat, koncentráció

A szabadulás útja szabadu.pdf
koncentráció, egész csoport együttműködése, empátia, kommunikáció tekintettel

Számfuttatás szamfut.pdf
koncentráció

Szemkontaktus szemkont.pdf
társválasztás párjátékokhoz

Szerkezetek szerkez.pdf
testnyelv értelmezése, fantázia

Sziámi sziami.pdf
együttműködés párban, koncentráció

Szigetek szigetek.pdf
koncentráció, csendreflex

Szinkronizálás szinkron.pdf
együttműködés párokban illetve kiscsoportban, szituációs játék

Szoborcsoportok szoborcs.pdf
csoportismeret, értékek, értékrendek

Szobrász szobrasz.pdf
együttműködés párokban, testnyelv értelmezése

Szómágus szomagu.pdf
szituációs játék, kommunikációs játék

Szópárbaj szopar.pdf
spontán beszéd fejlesztése

Tabló tablo.pdf
koncentráció, megfigyelőképesség, együttműködés egész csoportban vagy kis csoportokban, térérzékelés, reakciókészség

Találkozás talal.pdf
feszültség oldása

Tanár úr azt mondta… tanarur.pdf
koncentráció

Tanulmányút tanulm.pdf
bizalomérzet kialakítása, térérzékelés, tapintási érzékelés fejlesztése, együttműködés párokban

Távkapcsolat tavkap.pdf
együttműködés párokban, testnyelv értelmezése, reakciókészség fejlesztése

Távolságtartás tavolsag.pdf
koncentráció, együttműködés párokban, térérzékelés fejlesztése

Távszobrászat tavszob.pdf
együttműködés párokban, testnyelv értelmezése

Tedd meg! teddmeg.pdf
koncentráció, társismeret

Tekintettel tekint.pdf
együttműködés párokban, koncentráció, kommunikáció tekintettel

Telefon telefon.pdf
társismeret, önkép, milyennek látnak mások, vélemények közlése

Térdelő kör terdelo.pdf
egész csoport együttműködése, érintés

Térfelosztás terfel.pdf
mozgáskoncentráció, együttműködés egész csoportban, térérzékelés, reakciókészség

Tükörjáték tukorj.pdf
koncentráció, utánzóképesség fejlesztése, empátia, együttműködés párokban

Tulajdonsághordozó tulaj.pdf
kommunikációs játék, szituációs játék

Utazás utazas.pdf
bizalomérzet kialakítása, egész csoport együttműködése

Üzenet uzenet.pdf
koncentráció

Vádlottak padja vadlotta.pdf
önkép, milyennek látnak mások, társismeret, vélemények közlése

Vak-kígyó vakkigy.pdf
bizalomérzet kialakítása, együttműködés kiscsoportban

Vak-kör vakkor.pdf
bizalomérzet kialakítása, együttműködés

Vakok és szobrok vakszob.pdf
bizalomérzet kialakítása, térérzékelés, tapintási érzékelés fejlesztése

Vakvezetés vakvez.pdf
bizalomérzet kialakítása, együttműködés párokban, a c-d-e változatokban hallásérzékelés fejlesztése

Válasz valasz.pdf
együttműködés párokban, testnyelv értelmezése, reakciókészség fejlesztése

Vélemények veleme.pdf
társismeret, önkép, milyennek látnak mások, vélemények közlése

Visszajelzés vissza.pdf
önismeret, társismeret, tapintási érzékelés fejlesztése

Zsák búza zsakbuz.pdf
lazítás

Zsipp-zsupp zsipp.pdf
névtanulás, koncentráció

adminA Játékkönyv c. kiadvány játékai
Ehhez a bejegyzéshez nincs csatolmány hozzáadva.