Címlap

Kerettanterv

19 csatolmány
Újabb fejezet a történetben: megjelent a kerettantervi rendelet.
Csatoltuk az összes, különböző iskolafokra készült drámás tantervet – ezek között sok teljes fedésben van.
Megtartottuk a rendeletbeli számozást.
Aki bővebben akar  olvasni a rendeletről, az itt teheti.
(A címre vagy a TOVÁBB feliratra kattintva az üggyel kapcsoaltos eddigi jegyzeteink olvashatók. Továbbra is letölhetők az MDPT szakemberei által készített kerettantervek is.) 

 
A Magyar Drámapedagógiai Társaság – miután közleményben kérte az illetékesektől, hogy vonják vissza a dráma és tánc területére központilag legyártott kerettantervet – alkalmi munkacsoportot hozott létre, amely elkészített egy javaslatot a felsőtagozatos kerettantervre.

Ezt követően három munkacsoportban – a Színház-Dráma-Nevelés módszertani rendezvény hétvégéjén – kidolgoztuk mindhárom életkori szakaszra (1-4. évfolyam, 5-8. évfolyam, 9-12. évfolyam) a kerettantervi javaslatainkat. Ezek letölthetők honlapunkról.
Mindazokat, akik véleményezni kívánják a javaslatainkat, kérjük, hogy ezt e-mailben tegyék: drama@drama.hu.
(Sajnos nem nyithatjuk meg honlapunkat, mert rövid idő alatt több tucatnyi robotprogram regisztrál, és rakja tele oldalunkat szeméttel.)
 
A Nemzeti Alaptanterv 2012-es frissítését május 16-án hagyta jóvá a jelenlegi kormány. Azóta eltelt kb. fél év, meglehetősen hosszú időszak. Ez alatt titokban, a szakma háta mögött (valóban így volt, még a hagyományosan jól értesült kollégáink sem tudták, hogy kik írják azt) készült kerettantervi javaslatokkal szemben nekünk csak elképesztően rövid idő, pár nap adatott.
Drámatanár kollégáink, akiket a közreműködésre felkértünk, többségükben vidéken élnek és dolgoznak.
Idejüket (és saját pénzüket) áldozva erre a munkára jöttek fel a Marczibányi térre, és segítettek a kerettantervi javaslat összeállításában.
A most kidolgozott javaslatban a Nemzeti Alaptanterv ránk vonatkozó részéhez léptünk vissza, mert a munkacsoport úgy vélte, hogy a kerettanterv a Nat-ra kell, hogy épüljön. Azért is, mert a központi tantervi dokumentumok között koherenciára van szükség (minimális követelmény, hogy meg kell tudni feleltetni egyiket a másiknak, konkrétan a kerettantervet a Nat-nak).
Fontos alapelvünk volt a szakmaiság, hogy nem akarunk a dráma helyett mást tanítani. (Az egy drámatanártól pedig elvárható, hogy ismerje a dráma a színház közötti azonosságokat és különbségeket.)
Mindezek mellett munkacsoportunk úgy vélte, hogy ha egy műveltségi tartalom megjelent a Nemzeti Alaptantervben (ami mint jogszabály, kötelező érvényű), akkor ahhoz meg is kell teremteni a tanítási feltételeket. Vagyis óraszám kell a dráma és táncra.
Éppen ezért munkacsoportunk nem volt hajlandó a felső tagozat két évfolyamát elsinkófálni: nem mondunk le a 7-8. évfolyamról, arra is elkészítettük kerettantervi javaslatunkat. Tovább dolgoztunk rajta. Már az új van fent: 5-8. évfolyam, 9-12. évfolyam, 1-4. évfolyam 
 

November 5-től kezdve részleteket közöltünk a dráma és tánc kerettantervek kapcsán beérkezett véleményekből – megtekinthető Jegyzetek rovatunkban (kattint).

 
A Magyar Drámapedagógiai Társaság azt kéri a kerettantervi rendelettervezet alkotóitól, hogy vonják vissza a tervezet Dráma és tánc fejezeteit.
Indoklásul: az anyag áttanulmányozása után úgy véljük, hogy annak minősége nem éri el azt a szintet, ami szükséges ahhoz, hogy arról mint szakmai anyagról érdemi vélemény legyen megfogalmazható.  Egyben kérjük a tervezet létrehozásának irányítóit, hogy a Dráma és tánc fejezetek újbóli elkészítéséhez hozzanak létre a drámapedagógia jeles szakembereiből álló munkacsoportot. A Magyar Drámapedagógiai Társaság a szakma széles rétegeit képviseli, nagy gyakorlattal, széles spektrumú szakmai ismeretekkel rendelkeznek kollégáink. Ők azok, akik a szóban forgó anyagot a napi munkájuk során használni fogják. Ezért az MDPT felajánlja szakmai támogatását, segítségét ebben a munkában, hogy egy erős, a pedagógusok munkáját segítő anyag születhessen gyermekeink magas színvonalú nevelése és oktatása érdekében.
A munka halaszthatatlan – várjuk mielőbbi válaszukat a szervezési kérdések, a technikai részletek egyeztetése végett. 

SzerkesztőKerettanterv