Címlap

Beszámoló a Nemzeti Tehetség Program támogatásával megvalósult Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozóról

3 csatolmány
(Pályázati szerződésünk értelmében kötelesek vagyunk honlapunkon közzétenni egy év időtartamra egy szakmai beszámolót. Az alábbiak a beszámoló szöveges részei. Fotók az MDPT és a WSO Facebook oldalain találhatók. Videófelvételek honlapunkon, továbbá a DRAMAPEDAGOGIA nevű YouTube csatornánkon is elérhetők. A pályázat tárgyához kapcsolódó egyéb tájékoztatók olvashatók a www.wso.hu oldalon is.)
XXIX. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó
1. Legfeljebb 5 mondatban foglalja össze a megvalósított pályázati programot! (maximum 500 karakter)
A 29. Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó eddig nem látott kihívással nézett szembe: a járványhelyzet miatt országos szinten összehangoltan kellett cselekednünk; folyamatos készenlétben, a fejleményeket figyelve és azokra gyorsan reagálva. A jól működő szervezői háló segítségével, a csoportokkal történő folyamatos kapcsolattartással sikerült átalakítanunk a rendszert: rugalmassá téve a lehetőségeket párhuzamosan rendeztünk személyes jelenlétű és az online térben történő találkozókat.

2. Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenységeket! (maximum 1500 karakter)
Az országos találkozó kiírását 2020 januárjában véglegesítettük és jelentettük meg. A felmenő rendszerű, háromlépcsős országos találkozó megyei bemutatóinak eredeti időpontja 2020. 03.27-04.30. volt. 197 csoport regisztrált, a regisztrációs lapokon feltüntetett adatok szerint a 23 helyszínen összesen 2837 játszó diák vett volna részt, ehhez jött volna a határon túli csoportok létszáma, becsült értékkel 7-800 fő. A szervezőmunkák már javában folytak, amikor a járványhelyzet miatt a megrendezés lehetetlenné vált. Újratervezésre kényszerültünk, verseny helyett műhelytalálkozó jelleget adva kidolgoztuk a kétlépcsős WSO-t. 2020 augusztusának közepétől indult az őszi találkozók szervezése. A megyei és regionális szintek egymás mellé kerülésével 24 helyszín tudta vállalni az újbóli szervezést. Eközben a csoportvezetőkhöz felhívást intéztünk videófelvételek beküldésére. Innentől kettévált a Találkozó online és offline felületekre. Személyes jelenléttel meg tudott valósulni 7 találkozó 21 csoporttal körülbelül 250 résztvevővel. 40 feletti volt a beérkezett videófelvételek száma, amelyeket az ebben az évben készült előadásukról, vagy próba- és tréningmunkájukról beküldtek a csoportok. A felvételekből nyilvános vetítést szerveztünk 11. 20-ra, majd online zsűri-beszélgetést 11. 27-re, amelyen a látott felvételeket értékelték szakembereink. A válogatásban 16 csoport szerepel 3,5 órában. A válogatásban nem szereplő felvételek alkotóinak a személyes online konzultáció lehetőségét kínáltuk.
3. Összegezze a válogató versenyek legfontosabb eredményeit, szakmai tapasztalatait! (maximum 1000 karakter)
A járványhelyzet folyamatosan változó körülményei próbára tették mind a csoportvezetők, mind a helyi szervezők, mind az országos koordinátorok szakmai tudását, leleményességét, kitartását, rugalmasságát. Minden oldalról jellemző volt, hogy az elhivatott és munkájukat magas szinten végző közreműködők egymást folyamatosan tájékoztatták a helyi szintű rendelkezésekről, amihez mérten rugalmasan tudott reagálni az egész rendszer. Ahol ezt az intézményi szabályozások lehetővé tették, megvalósult a személyes találkozó. Minden találkozón 2-2 zsűritag adott visszajelzést a kész produkcióval, vagy munkabemutatóval, produkció-részlettel érkező csoportoknak. A helyszínek: Berhida (Pétfürdő helyett), Fót, Győr, Nagykanizsa, Pécs, Sirok, Székesfehérvár. Azok a csoportok, akik nem vehettek részt személyesen a találkozókon, de tudtak tovább dolgozni, rögzítették a munkájuk eredményét.
4. Foglalja össze az országos döntő legfontosabb eredményeit, szakmai tapasztalatait! (maximum 2000 karakter)
Az online találkozó meghirdetése úttörő kezdeményezésnek bizonyult. A dolgozni tudó csoportok nyitottak voltak a videófelvételek beküldésére. A rendkívüli helyzetnek sok pozitív hozadéka is volt a nehézségek leküzdése mellett. Az online forma szakmailag is kihívást jelentett a csoportoknak, nemcsak a működésben, de a megvalósításban is, s e kihívást több csoport is előnyére fordította, kreatívan értelmezte, és belevonta az alkotómunkába a filmes lehetőségeket. Ez a munka alkalmat adott a csoportvezető/rendezőknek, hogy reflektálhassanak a színházi és filmes formanyelv párhuzamai és különbségeire. Felmerült javaslatként, hogy a filmes tapasztalatokat akár egy későbbi színházi megvalósításban is alkotó módon használhatják majd a csoportok. A szakmai zsűri számára érdekes újdonságot jelentett, hogy munkafolyamatokba is beleláthattak, részeredményeket is megtekinthettek. Szintén láthatóvá vált a csoportok saját próba- / játszóhelye, ami egyébként rejtve marad a nézők, szakmai zsűri előtt. A csoportvezetők beszámoltak arról, hogy mennyire hasznosnak találták visszanézni a saját munkájukat, illetve a nyilvános válogatáson keresztül országos merítést kaphattak más csoportok munkáiból is. A rendkívüli körülmények nem csak a formai megoldásokban, de a tartalomban is megjelentek, vagyis: a jelen élethelyzet tematizálódott. Más esetben a maszk önmagán túlmutató, jelentéssel bíró színpadi jellé vált. Sok visszajelzést kaptunk a csoportvezetőktől, hogy a gyerekeknek mennyire fontos volt, hogy a megváltozott körülmények között is együtt alkothassanak, folytathassák a munkát (ott, ahol ezt a szabályozások engedték). A gyermekszínjátszás élt, működött, folytatódott ebben a megszokottól eltérő helyzetben is. Összességében óriási eredménynek tartottuk, hogy a nehéz körülmények között a csoportok akartak és tudtak együtt dolgozni, játszani, alkotni, és meg is akarták mutatni a nyilvánosságnak, hogy mire jutottak, hogy beépítették az új helyzetet, és fejlődési lehetőséget láttak benne.
5. adatok
6. adatok
7. Mutassa be, hogy a verseny, hogyan járult hozzá a versenyzők tehetséggondozásához! (maximum 2000 karakter)
A gyermekszínjátszás az egyik legkreatívabb tevékenység, amely a gyermek személyiségét komplexen fejleszti, közösséget teremt és a tevékenység során megtapasztaltatja a közös alkotómunka örömét. A gyermekszínjátszó csoportok közösségi léte, együttes tevékenysége a szociális fejlődést, a személyiség érését, a társadalomban betöltött szerep elsajátításának kreatív formáit teszi lehetővé. A gyermekszínjátszás céljai közé tartozik olyan kulturált, ismeretekkel bíró, kreatív, rugalmas, empatikus, érvényes és értékes megnyilvánulásokra képes gyermekek nevelése, akik a gyermekszínjátszás adta élmények segítségével kiteljesedhetnek, és az értékközpontú, erőszakmentes és toleráns társadalom létrehozásában vállalhatnak fontos szerepet. A tehetséggondozó tevékenység döntő része a csoportok munkafolyamatában jelenik meg, és ott is marad. A gyermekszínjátszás folyamatorientált és nem előadáscentrikus!! A felmenő rendszerű országos találkozó még az idei korlátozott formában, a járvány által durván leszabályozott keretek között is ösztönzést nyújtott a csoportokon belüli folyamatok elindításához: kihívást jelentett idén is, még ha kevesebb lépcsőben is, mint eddig. A visszajelzéstől a járvány sem tudott elzárni senkit, a személyes találkozások biztosította hatás mással nem helyettesíthető lehetőséget viszont a csoportjaink nagy része számára meggátolta.
Ezzel együtt úgy véljük, hogy a tehetséggondozó hatás, annak eredményei az évek sorában az egyes csoportoknál szemmel láthatóak, külön mérési procedúrák nélkül is. Példaként sok csoportot említhetnénk, melyek rendre részesei az országos találkozónak, és időben-fázisképekben is jól látható a fejlődésük, például az, hogy miként jutnak el egyszerűbb szerkezetű és tartalmú előadásoktól indulva erős hatású színpadi alkotásokig. (Az, ami idén történt, ugyanúgy része a munkánknak, és beépül csoportjaink életébe.)
8. Amennyiben a pályázat során megvalósított program a tervezetthez képest megváltozott, mutassa be az eltérést, és indokolja a módosítás okát! (maximum 1000 karakter)
Mindenki előtt ismert: a járvány első és második hulláma, a veszélyhelyzet elrendelése, a korlátozások a kiváltó ok.
Már több mint fél éve folytak az előző évek gyakorlatának és színvonalának megfelelő alapos előkészítő munkák, amikor 2020 márciusában a veszélyhelyzeti korlátozások miatt újratervezésre kényszerültünk. Aztán májusban ismételten minden megint lemondásra került.
A második újratervezésre 2020 augusztusának végén, szeptemberének elején került sor. Verseny helyett műhelytalálkozó jelleget adva kidolgoztuk a kétlépcsős WSO-t. Az őszi találkozók szervezésében a megyei és regionális szintek egymás mellé kerülésével 24 helyszín tudta vállalni az újbóli szervezést. Aztán ismételtem módosultak a lehetőségek a korlátozások újbóli bevezetésével. Eközben a csoportvezetőkhöz felhívást intéztünk videófelvételek beküldésére. Innentől kettévált a Találkozó online és offline felületekre. ezek a legfontosabb motívumok a változások mögöttesei.
9. Amennyiben az indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult adatok között eltérés van, indokolja a változás okát! (maximum 1000 karakter)
Mint egy rovattal feljebb már utaltunk a közismert tények sorára: a járvány első és második hulláma, a veszélyhelyzet elrendelése, a kulturális és köznevelési intézményekben életbe lépett korlátozások a kiváltó ok.
Nagy csodának számít, a szervezők és egyes csoportjaink rendíthetetlenségének köszönhető, hogy 2020 őszén sikerült hét helyszínen valós térben, személyes jelenléttel bemutatókat tartanunk.
Az online tér nyújtotta lehetőségekkel a tavasszal még 200 körüli regisztráló csoportból is csak azok tudtak élni, akiknek módjukban állt egyes rövid időszakokban a valós térben végzett munka.
A határok ismételt, többszöri lezárása a határon túli magyar csoportok más években intenzív munkáját és jelenlétét is megakadályozta. Mindezek következménye, hogy az összes indikátorunk sokkal alacsonyabb, mint a megszokott, mint az erre az időszakra is tervezett.

Támogatóink:

 

SzerkesztőBeszámoló a Nemzeti Tehetség Program támogatásával megvalósult Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozóról