Címlap

Drámapedagógusok az V. Művészetpedagógiai Konferencián

0 csatolmány

(Kivonat a programból)
http://mpk.elte.hu/download/mpk_programterv_05_13.pdf
2022. május 26-27-én az ELTÉ-n

MÁJUS 26.
12:45-14:15 Tudomány és művészet
SZIMPÓZIUM: A GYERMEKKULTÚRA HÉROSZAI 4.0.2.
Elnök: Trencsényi László Opponens: Körömi Gábor
Trencsényi László: Járatlan úton – Hárs László pályája
Novák Géza Máté: A Tanárnő Kinszki Judit – és az Extra Muros
Morva Péter: Demokratikus és közösségközpontú művészeti nevelés az államrádióban és -televízióban – Varga Károly és műsorai
Patonay Anita: „A drámapedagógia találkozott velem…”: Rudolf Ottóné Galamb Éva életútja

14:30-16:00 Színház és dráma
TÁNCMŰVÉSZETI FELSŐOKTATÁS ÉS KUTATÁS
Ádám Anetta: A játék alkalmazása tanulástámogató módszerként a „Tanítsunk Magyarországért!” mentorprogram felkészítő kurzusában

Lanszki Anita: A szakmai elköteleződés élettörténeti motívumai a Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatóinak digitális történeteiben
Eck Júlia: A drámapedagógia-oktatás szerepe a táncos és próbavezető képzésben
Papp-Danka Adrienn, Oláh Nóra: Digitális eszközhasználat a táncjelírás oktatásában
Szente Dorina: A tánc művészete az antropológia szemüvegén át

MÁJUS 27.
10:20-11:50 Színház és dráma
RITUÁLÉ ÉS INTERDISZCIPLINARITÁS
Katonáné Kutai Erika: A ritualitás meglétének és szerepének vizsgálata a drámatanításban
Kiss Gabriella: „A munkabér, a munkaerő ára (…)”, avagy mi történik abban a pillanatban, amikor megfizethetővé vál(hat)na a játék?
Láposi Terka: Gondolatok a bábpedagógia kontextusairól, 21. századi diszpozícióiról, illetve társművészeti diskurzusairól

10:20-11:50 Tudomány és művészet
SZIMPÓZIUM: A GYERMEKKULTÚRA HÉROSZAI 4.0.1.
Elnök: Körömi Gábor Opponens: Trencsényi László
Eck Júlia: Czibula Katalin emlékezete
Körömi Gábor: Előd Nóra drámapedagógus
Szentirmai László: Dudás István – a comeniusi oskolát s a Tokaj-Hegyalja Egyetemet összekötő híd erős pillére

12:40-14:10 Színház és dráma
STRESSZKEZELÉS ÉS MŰVÉSZETTERÁPIA
Medveczné Atinay Dorottya: A stressz megküzdés relevanciája és lehetséges módjai professzionális táncosoknál
Kiss Virág, Novák Géza Máté, Horváth Zsuzsanna: Komplex intermodális művészetalapú módszerek a gyógypedagógiában
Szakálos Sziringa, Bredács Alice Mária: A szociális hátrányból származó stressz verbális és non-verbális megnyilvánulásainak megjelenése a tanulói rajzon, mint vizsgálati eszközön
Valachiné Geréb Zsuzsanna: A biztonság dimenziói – művészetterápiás alapú önsegítő feladatok hatékonysága a pandémia éveiben

14:30-16:00 Színház és dráma
DRÁMA- ÉS TÁNCPEDAGÓGIA
Bethlenfalvy Ádám: Drámapedagógia alapú kutatás az óvodás korosztály digitális eszközökkel kapcsolatos attitűdjéről
Dallos Anna Hajnal, Józsa Gabriella: Tánc kisgyermekkorban – művészeti nevelés, az idegrendszer fejlődésének támogatása
Fekete Anikó: Művészet alapú akciókutatás a Fejér megyei diákok problémamegoldási stratégiájának fejlesztéséért
Kovács Henrik: Mozdulatabsztrakció LippoZoo-val a néptáncpedagógiában

SzerkesztőDrámapedagógusok az V. Művészetpedagógiai Konferencián
Ehhez a bejegyzéshez nincs csatolmány hozzáadva.