Címlap

Közgyűlésre hívó mondatok

0 csatolmány

a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnökségének tagjaitól
(tisztújító közgyűlés a Marczibányi téren 2022. november 19-én, szombaton 14 órától)

Kaposi László
Eddig úgy működött a Magyar Drámapedagógiai Társaság, mint egy kulturális és oktatási szervező intézmény: csak éppen intézményi háttér, megfelelő költségvetés és fizetett munkaerő nélkül.

És igen: ennek ellenére intézmény méretű munkát végeztünk minden évben.
Tettük mindezt a választott egyesületi vezetők önkizsákmányolására építve.
Minden változik körülöttünk, egy nem: benne vagyunk a ki tudja hányadik hét szűk esztendőben.
Emiatt is alapjaiban kell átgondolni az egyesület tevékenységét, hogy mi az, amit a sok-sok teendőből és tehetőből feltétlenül nekünk kell elvégeznünk (mert ha nem tennénk, rosszabb lenne a világ), és mit kell elengednünk.

Ehhez az új vállaláshoz megfelelő személyi feltételeket teremteni – ez áll előttünk. Nem elég a kopott rutin: friss, még nem próbált ötletekre, alkotó elképzelésekre és új energiákra van szükség.

Körömi Gábor
A Magyar Drámapedagógiai Társaság válaszúthoz érkezett. Sok minden történt az elmúlt nyolc évben, a megújuláshoz, az átalakuláshoz most egy megújult elnökség szükséges. Az elnök mindig meghatározó a civil szervezet élén, Kaposi Laci nem szeretné folytatni, ezért új elnököt kell választanunk. Ehhez a közös munkához várjuk javaslataidat, a társaság új tisztségviselőinek megválasztásában pedig számítunk aktív közreműködésedre.

Meleg Gábor
Kedves Tagság! Eljött az idő, hogy az MDPT működését, feladatait, tevékenységét újragondoljuk együtt, közösen! Szeretnénk egy asztalhoz ültetni azokat, akik ezt a megújulást saját ügyüknek tekintik, akik víziót látnak ebben a szervezetben, akik fontosnak gondolják a drámapedagógia ügyét! Ehhez új személyek is kellenek, legfőképp új elnök, miután Kaposi László jelezte, hogy nem szeretné vállalni tovább ezt a feladatot. Az új elnöknek segítséget jelenthet, ha új elnökségi tagok is csatlakoznak a vezetőséghez. Mindehhez várjuk Tőletek a jelöléseket, és aktív részvételeteket a közgyűlésen!

Pap Gábor Papesz
Kedves Tagok! Akik ezt olvassátok, biztos, hogy legalább egy közös ügyetek van velem-velünk, legyen az akár a gyermekszínjátszás, akár a drámapedagógia, akár a színházi nevelés. Laci bejelentése óta sokat gondolkoztam azon, hogy mi tart össze bennünket immár lassan öt évtizede (ebből persze én csak hármat láttam közelről, de talán ez sem kevés), és arra jutottam, hogy legalább három szakma, a népművelői, a színházi, és a pedagógus szakma közös innovációjaként indult el ez a történet, és jutott el oda, ahova – ezt én részvevőként-benne dolgozóként is nemmúló örömmel nézem: a drámázás csodatévő voltát színpadon, osztályteremben, kultúrházakban, gyerekekkel, diákokkal felnőttekkel, legyek akárhol az országban. Tudom, hogy sokszor kongattak (talán mi is kongattunk) már vészharangot, de most tényleg nagyon fontos, hogy jöjjetek és legyetek velünk, találjuk ki közösen a mit és hogyant, és persze azt is, és főként azt, hogy kivel. A magam részéről bárkivel szívesen dolgozom az ügy érdekében továbbra is, és azt sem rejtem véka alá, hogy szerintem fiatalok és tapasztaltabbak együtt juthatnának dűlőre a közeljövő erőteljes kihívásaival kapcsolatban, és talán ez lehet a záloga a megmaradásnak és a sikeres folytatásnak!

Pátkay Mónika
Megtiszteltetés volt számomra az elmúlt 8 évnyi elnökségi munka Kaposi László vezetésével. Igen, legtöbbször „önkizsákmányoló” módon tettük mindannyian a dolgunkat egy közös cél érdekében, hogy a drámapedagógia és gyermekszínjátszás szerelmeseinek szakmai fejlődésében segítsük és elismerjük a sikeres munkájukat. Itt nem csak szakmai, hanem baráti kapcsolatok is szövődtek az elmúlt évtizedekben. Most mi kérjük a segítségeteket, hogy egy új elnökkel, megújulva, felfrissülve tovább haladhassunk ezen a csodás úton. Várjuk a javaslataitokat, akár elnöki, akár elnökségi pozíció betöltésére!

Füsi Anna
2010-ben a 120 órás drámapedagógiai tanfolyam elvégzése után az első dolgom volt belépni az MDPT-be. Egy váratlan fordulat következményeként az elnökségben találtam magam. Az itt eltöltött évek sok mindenre megtanítottak. Most változásra van szükségünk. Ebben kérnék segítséget, hátha vannak még olyanok, akik egy ilyen váratlan fordulatra várnak és ezzel jobbá tehetik, ha nem is a világot, de az MDPT működését.

Dolmány Mária
A drámapedagógia egy kreatív, lelkes, elkötelezett és örömünkre egyre bővülő „család” igazi szívügye volt, és ma is az. Ebben van az ereje az MDPT-nek. Tudjuk, hogy a dráma minden kis szeletkéje, ága értékes lehetőségeket biztosít a jövő generációjával végzett közös tevékenységeinkben éppúgy, mint a felnőtt csoportok megújulásában. Emberi értékekben nincs is hiány sem az elnökség, sem a tagság körében. Azonban a jelen kihívásainak mint egyesület meg kell felelnünk, és ehhez nem csupán az idealista szemléletünkre, a mindenből rendíthetetlenül kilábalni akarásunkra van szükség, hanem fiatalos lendületre, elszántságra, önfeláldozásra, elhivatottságra és a modern világunkhoz igazodó, olykor törtető szemléletre, megingathatatlan akaratra. Ehhez a nem könnyű, de nemes kihíváshoz keressük a jövő szakembereit, akik gondozni tudják a hagyományokat, új erőt, lendületet hoznak közös drámás munkánkba.

MEGHÍVÓ
a Magyar Drámapedagógiai Társaság (székhely: 2111 Szada, Székely Bertalan u. 1/C)
RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE
Kedves Egyesületi Tagok!
A Magyar Drámapedagógiai Társaság elnöksége az egyesület közgyűlését 2022. november 19-én 14 órától összehívja.
A közgyűlés helyszíne: Budapest, Marczibányi Téri Művelődési Központ (II. kerület, Marczibányi tér 5/A).
Figyelem, a közgyűlést nem a Társaság székhelyére hívjuk össze!
(Tisztelettel kérjük, hogy a meghívó kézhezvételét válasz-emailben igazoljátok vissza!)
Egyesületünk elnökségének közgyűlésre hívó mondatai ezen a címen (honlapunkon) olvashatók.

Napirendi pontok:

  1. A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a hitelesítő tagok megválasztása
  2. ’Négy az egyben’ – az MDPT utolsó egy éve – munkabeszámoló és gazdasági-pénzügyi beszámoló
  3. A következő évi munkaterv alapvetései – irányelvek
  4. Az alapszabály (esetleges) módosítása (Az alapszabály módosításának tervezetét pár napon belül újabb levélben küldjük meg egyesületi tagjainknak.)
  5. Elnök választása (az egyesületet 2002-2010 és 2014-22 között vezető Kaposi László nem vállal újabb elnöki megbízatást)
  6. Elnökségi tagok választása
  7. Felügyelőbiztos választása (amennyiben a közgyűlés elfogadja az alapszabály-módosítási javaslatot, akkor az eddigi háromfős ellenőrző bizottság helyett egy főt, felügyelőbiztost választunk)

Jelöltet állítani, tisztségre jelentkezni legkésőbb a közgyűlést megelőzően, 2022. november 17-én, csütörtökön 20:00 óráig lehet írásban, a jelölt nevének megadásával és annak feltüntetésével, hogy milyen tisztségre jelöltük (elnökségi tag, felügyelőbiztos, elnök). Jelölni az egyesület tagját lehet. Az egyesület tagja magát is jelölheti (jelentkezhet) az elnökség tagjának.
Az elnök is tagja az elnökségnek, de az elnöki tisztségre történő jelölést kérjük minden esetben külön feltüntetni.
A jelöléseket/jelentkezéseket a jelölőbizottság (Füsi Anna, Szalai Ádám) részére a drama@drama.hu címre kérjük elküldeni. Amennyiben a jelölt személy egyesületi tagunk, a jelölőbizottság felveszi vele a kapcsolatot (ha a jelölt vállalja a jelölőlistára kerülést, kollégáink rövid szakmai életrajzot is kérnek). A jelölőlistára kerülést vállalókról honlapunkon hírt adunk.
Amennyiben a megadott időpontban a közgyűlés nem határozatképes, az elnökség a közgyűlést 2022. november 19-én 14:30 órára összehívja. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes az eredeti napirendben szereplő ügyekben.
A tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
A közgyűlésre szeretettel hívjuk-várjuk egyesületünk tagjait.

Szada, 2022. november 4.

Kaposi László
elnök

SzerkesztőKözgyűlésre hívó mondatok
Ehhez a bejegyzéshez nincs csatolmány hozzáadva.