Címlap

BESZÁMOLÓ A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM TÁMOGATÁSÁVAL 2022-BEN MEGVALÓSULT WEÖRES SÁNDOR ORSZÁGOS GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓRÓL

1 csatolmány
Pályázati szerződésünk értelmében kötelesek vagyunk honlapunkon közzétenni egy év időtartamra egy szakmai beszámolót. Az alábbiak a beszámoló szöveges részei. Fotók az MDPT és a WSO Facebook oldalain találhatók. Videófelvételek honlapunk megfelelő rovatában, továbbá a DRAMAPEDAGOGIA nevű YouTube csatornánkon is elérhetők. A pályázat tárgyához kapcsolódó egyéb tájékoztatók olvashatók a www.wso.hu oldalon is.)
XXX. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó
1. Legfeljebb 5 mondatban foglalja össze a megvalósított pályázati programot! (maximum 500 karakter)
Országos kiterjedésű szervezőmunkával elértük, hogy minden megyéből és a főváros több kerületéből legyenek szervező partnereink, akikkel együtt tudunk működni az országos találkozó létrehozásában. Ezt követően meghirdettük a felmenő rendszerű eseménysorozatot. Áprilisban és május első felében valósultak meg a válogató bemutatók, majd az országos fesztiválra június 9-10-11-én került sor Debrecenben.

(A tapasztalatok összegzésére is több rendezvényt szerveztünk.)

2. Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenységeket! (maximum 1500 karakter)
Az országos találkozó kiírását 2022.01.31-én jelentettük meg. A kiírás csak akkor volt közzétehető, amikor az összes megyei és regionális partnerrel sikerült helyszínt és időpontot egyeztetni. 2021 második félévében és 2022 elején sem jelent meg olyan pályázati kiírás, amely az előző évek rendjének megfelelően a megyei és regionális szervező partnereinknek biztosította volna az első fordulók megrendezésének költségét, ezért várnunk kellett, és azzal próbálkoznunk, hogy kijárjuk a szakterület rendezvényeinek támogatását. Erre végül államtitkári ígéretet kaptunk.
A csoportok 2022. 03. 1-ig jelentkezhettek. A határidőt rugalmasan kezeltük: sok csoport a Covid miatt később kezdhetett munkába, és később is sok esetben akadályozta tevékenységüket a járvány – emiatt az az időpont is kitolódott, amikor már színpadra állhattak az előadásaikkal.
Az országos találkozó első két lépcsőjét egybevonva 2022.04.09. és 05.08. között rendeztük meg a partnereinkkel együttműködve. A járvány által akadályozott egyes csoportoknak lehetővé tettük az online részvételt.
Az országos fesztiválra szóló meghívást 2022. május 9-én tettük közzé. 25 hazai és 4 határon túli magyar csoport kapott meghívást.
Az országos fesztiválra június 9-10-11-én került sor Debrecenben. Az első nap a hagyományoknak megfelelően szakmai konferenciával indult. A csoportok részvétele a második nappal kezdődött.
2022 szeptemberében és novemberében sikerült a tapasztalatokat feldolgozó rendezvényeket szerveznünk Budapesten.

3. Összegezze a válogató versenyek legfontosabb eredményeit, szakmai tapasztalatait! (maximum 1000 karakter)
A járványhelyzetnél talán nagyobb próbatétel volt szervező partnereinknek, hogy a munkájuk költségeit biztosító pályázati kiírások nem jelentek meg. A megyei és fővárosi kerületi bemutatók meghirdetése mindig inspiráló a csoportok számára, ez a hatás most később jelentkezhetett, ezért nem lehetett elválasztani időben egymás utáni sávokra a megyei és a regionális bemutatókat. A két lépcső külön kezelése újabb fellépési és felkészülési lehetőséget adna a csoportok kb. harmadának, és alaposabb válogatást tenne lehetővé az országos fesztiválra. Ennek hatásával ebben az évben nem számolhattunk. A határon innen és túlról regisztráló csoportokkal a Covid előtti számokat közelítettük meg. Ez önmagában nagy eredmény. Várható volt, hogy a világjárvány hatása megjelenik majd a minőségi visszaesésben, de az előzsűrizésben közreműködő szakemberek nem számoltak be ilyenről.
(A válogatók során 22 hazai és 1 határon túli szervező partnerrel dolgoztunk együtt.)

4. Foglalja össze az országos döntő legfontosabb eredményeit, szakmai tapasztalatait! (maximum 2000 karakter)
A gyerekek részvételével zajló program június 10-én, pénteken 9 órától a csoportok érkezésével indult. Két helyszínen, a Kölcsey Központban és a Vojtina Bábszínházban a színpadbejárások, majd a beállópróbák is megkezdődtek.
A számunkra új fesztiválhelyszínt jelentő Kölcsey Központ munkatársai már előzetesen is mindent megtettek azért, hogy a nagyrendezvények lebonyolítására alkalmas tereik használhatók, továbbá belakhatók legyenek a gyermekszínjátszók számára is.
A Vojtina Bábszínház munkatársaitól azt a minőségi emberi figyelmet, áldozatos, odaadó munkát kapták az országos fesztivál résztvevői ebben az évben is, amit tőlük megszokhattunk, de amit nagyon ritkán tapasztalhatunk meg az ország más pontjain. Függetlenül attól, hogy gyerek vagy felnőtt, résztvevő vagy szervező jelentkezett feladattal vagy problémával, segítőkre talált a Vojtina munkatársai között. Már a közös szervezés első pillanataitól (2022 februárjától) látszott, hogy sajátjukként kezelik az országos fesztivált: pontosan tudható, hogy ha ők ebben nincsenek benne, akkor az jelentős minőségbeli veszteség lenne.
A csoportok abba a helyzetbe kerültek, hogy jobb színpadi körülmények között játszhatták előadásaikat, mint a saját közegükben, otthonukban.
A fesztivál előadásainak szakmai minőségén nem volt érezhető a Covid miatti kihagyás. Amiben sokkal inkább jelentkezett a pandémia, az a tematikus hatás. A járvány okozta helyzetek témát adtak: az előadások egy részét tematizálta a kényszerű bezárkózás, az online térbe kényszerülés, a kapcsolatok hiátusai, a kapcsolatnélküliség is, vagy éppen egyes kapcsolatok megterhelően gyakori jelenléte.
Úgy tűnik, hogy ha szakértő művészetpedagógusok dolgoznak a gyerekekkel, akkor egy világjárvány is kevés ahhoz, hogy megakadályozza őszinte, érzékenységgel és emberséggel teli színjátékos produktumok létrejöttét. (Az országos fesztiválon Debrecen MJV, a Vojtina Bábszínház, a Kölcsey Központ, a Csokonai Színház és a Debreceni Hajdú Táncegyüttes volt partnerünk.)

5. adatok
6. adatok

7. Mutassa be, hogy a verseny, hogyan járult hozzá a versenyzők tehetséggondozásához! (maximum 2000 karakter)
A gyermekszínjátszás az egyik legkreatívabb tevékenység, amely a gyermek személyiségét komplexen fejleszti, közösséget teremt és a tevékenység során megtapasztaltatja a közös alkotómunka örömét. A gyermekszínjátszó csoportok közösségi léte, együttes tevékenysége a szociális fejlődést, a személyiség érését, a társadalomban betöltött szerep elsajátításának kreatív formáit teszi lehetővé. A gyermekszínjátszás céljai közé tartozik olyan kulturált, ismeretekkel bíró, kreatív, rugalmas, empatikus, érvényes és értékes megnyilvánulásokra képes gyermekek nevelése, akik a gyermekszínjátszás adta élmények segítségével kiteljesedhetnek, és az értékközpontú, erőszakmentes és toleráns társadalom létrehozásában vállalhatnak fontos szerepet. A tehetséggondozó tevékenység döntő része a csoportok munkafolyamatában jelenik meg, és ott is marad. A gyermekszínjátszás folyamatorientált és nem előadáscentrikus!! A felmenő rendszerű országos találkozó még az idei hátráltató tényezők ellenére is, amikor az első és második lépcső szétválasztása időben nem volt megoldható, amikor a pályázatok elmaradása miatt a szervezők teljes anyagi bizonytalansággal dolgoztak, illetve a járvány által leszabályozott keretek között is (a csoportok később kezdhettek munkába) jelentős ösztönzést nyújtott a csoportokon belüli folyamatok elindításához: kihívást jelentett idén is, még ha kevesebb lépcsőben is, mint eddig.
Ezzel együtt úgy véljük, hogy a tehetséggondozó hatás, annak eredményei az évek sorában az egyes csoportoknál szemmel láthatóak, külön mérési procedúrák nélkül is. Példaként sok csoportot említhetnénk, melyek rendre részesei az országos találkozónak, és az országos fesztivál kínálta fázisképekben is jól látható a fejlődésük, például az, hogy miként jutnak el egyszerűbb szerkezetű és tartalmú előadásoktól indulva erős hatású színpadi alkotásokig.

8. Amennyiben a pályázat során megvalósított program a tervezetthez képest megváltozott, mutassa be az eltérést, és indokolja a módosítás okát! (maximum 1000 karakter)
A járványhelyzetnél talán nagyobb próbatétel volt számunkra és szervező partnereink jelentős részéne7k, hogy a tevékenység költségeit biztosító pályázati kiírások 2021 második félévében és 2022 legelején nem jelentek meg (és amikor 2022-ben megjelent ilyen pályázat, az már későn történt). A megyei és fővárosi kerületi bemutatók meghirdetése mindig inspiráló a csoportok számára, ez a hatás most később jelentkezhetett, ezért nem lehetett elválasztani időben egymás utáni sávokra a megyei és a regionális bemutatókat. A két lépcső külön kezelése újabb fellépési és felkészülési lehetőséget adna az eddigi gyakorlat szerint a csoportok kb. harmadának, és alaposabb válogatást tenne lehetővé az országosra. Ennek hatásával ebben az évben nem számolhattunk. Ezzel együtt a határon innen és túlról regisztráló csoportok számával a Covid időszak előtti számokat közelítettük meg. Ez önmagában is nagy eredmény. Fontos: a csoportok támogatása végett nem szedtünk részvételi díjat a regisztrálóktól.

9. Amennyiben az indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult adatok között eltérés van, indokolja a változás okát! (maximum 1000 karakter)
Mint egy rovattal feljebb már utaltunk a közismert tények sorára: 2021 őszén és 2022 tavaszán a járvány még érvényesülő visszatartó és korlátozó hatása, a szakmai partnereinknek eddig anyagi támogatást nyújtó pályázatok elmaradása megkerülhetetlen és korlátozó tényező volt.
(Ebben az időszakban a csoportok helyi, intézményen belüli munkáját is sok esetben lokális, teljes vagy csak a munka intenzitását csökkentő korlátozások érintették.)
Azon csoportok esetében éltünk az online tér kínálta részvételi lehetőségekkel, amelyeknek a rendezvényeink időszakában a közvetlen személyes részvétel a járvány miatt akut problémát jelentett.
Mindezek következménye, hogy az indikátoraink egyes esetekben változtak az erre az időszakra tervezetthez képest.

Az országos fesztivál társszervezője: Debrecen Megyei Jogú Város

AZ ORSZÁGOS RENDEZVÉNYSOROZATOT TÁMOGATJA:
Miniszterelnökség
EMMI Nemzeti Tehetség Program (a hazai nagy hagyományú országos szervezésű tanulmányi és sport versenyek támogatása)
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása)
Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság

 

SzerkesztőBESZÁMOLÓ A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM TÁMOGATÁSÁVAL 2022-BEN MEGVALÓSULT WEÖRES SÁNDOR ORSZÁGOS GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓRÓL