Címlap

Beszámoló a Nemzeti Tehetség Program támogatásával 2023-ban megvalósult Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozóról

1 csatolmány

(Pályázati szerződésünk értelmében kötelesek vagyunk honlapunkon közzétenni egy év időtartamra egy szakmai beszámolót. Az alábbiak a beszámoló szöveges részei. Fotók az MDPT és a WSO Facebook oldalain találhatók. Videófelvételek honlapunkon, továbbá a DRAMAPEDAGOGIA nevű YouTube csatornánkon is elérhetők. A pályázat tárgyához kapcsolódó egyéb tájékoztatók olvashatók a www.wso.hu oldalon is.)

Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó és Fesztivál
Legfeljebb 5 mondatban foglalja össze a megvalósított pályázati programot! (maximum 500 karakter)
A 32. WSO komoly kihívással nézett szembe: a gazdasági válság miatt országos szinten összehangoltan kellett cselekednünk; folyamatos készenlétben, a legújabb fejleményeket figyelve, azokra gyorsan reagálva. A készségesen együttműködő szervezői háló segítségével, a csoportokkal történő folyamatos kapcsolattartással sikerült rugalmassá tenni a lehetőségeket: az online térben is, de leginkább offline módon vártuk a jelentkezéseket. Utóbbiból közel 200, előbbiből végül egyetlen érkezett be.

Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenységeket! (maximum 1500 karakter)
Az országos találkozó kiírását 2023 februárjában jelentettük meg.
A csoportok 2023. febr. 28-ig jelentkezhettek – ezt később meghosszabbítottuk.
A megyei találkozókra április-májusban, az országosra június 8-9-10-én került sor.
Két regionális találkozó valósult meg, melyhez a Magyar Drámapedagógiai Társaság szakmai és pénzügyi támogatást is nyújtott; az egyik Mohácson, a másik Bácsfeketehegyen – mindkettő május 13-án.
Összegezze a válogató versenyek legfontosabb eredményeit, szakmai tapasztalatait! (maximum 1000 karakter)
A gazdasági élet változó körülményei próbára tették a csoportvezetők, a helyi és az országos szervezők szakmai tudását, leleményességét, kitartását, valamint rugalmasságát. Minden oldalról jellemző volt, hogy az elhivatott és munkájukat magas szinten végző közreműködők egymást folyamatosan tájékoztatták a helyi szintű rendelkezésekről, amihez mérten rugalmasan tudott reagálni az egész rendszer.
Foglalja össze az országos döntő legfontosabb eredményeit, szakmai tapasztalatait! (maximum 2000 karakter)
A Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál ismét színes, érdekes, jó hangulatú gyermekünnepéllyé, egyben színházünnepé válhatott. Ebben nagy szerepe volt a helyi szervezésben közreműködő Fiatal Művészekért Alapítvány munkatársainak. A csoportok és vezetőik a jól megérdemelt őszi szünetük első napjait szánták erre az eseményre: mindez önmagában is tiszteletre méltó (hozzátesszük: önmagával a részvétellel a járványhelyzet közepette nem kis bátorságról, személyes elkötelezettségről tettek tanúbizonyságot gyerekek és felnőttek egyaránt).
Szakmai oldalról: az országos fesztiválon a produkciókat már nem minősítettük, nem volt rangsor, nem állítottunk fel sorrendet díjakkal sem: az ide bejutó csoportok mindegyikének játéka valahol már előzetesen kiemelkedőnek, érdekesnek, egyben megmutatandónak bizonyult – itt minden csoport jutalmat kapott: egyértelműen maga a részvétel igazi jutalom volt.
Nem volt verseny, de ezzel együtt a szakmai beszélgetések vezetésére rangos színházi szakembereket kértünk fel – a szakmai beszélgetések jó hangulatúak és hasznosak voltak.
A látottak tükrében jól érzékelhető volt, hogy a gyerekek az előadásokon keresztül erőteljesen és kritikusan reflektálnak arra, ami körülöttük van: az ismert és rendkívül fontos tematikák mellett 2023-ban hangsúlyosan jelent meg a járvány vagy a háború okozta helyzetekre (pl. közösségi lét hiánya, karantén, magány, félelem, szorongás) adott dramatikus reakció is.
A gyermekszínjátszás élt, működött, folytatódott ebben a megszokottól eltérő helyzetben is. Összességében óriási eredménynek tartjuk, hogy a nehéz körülmények között a csoportok akartak és tudtak együtt dolgozni, játszani, alkotni, és meg is akarták mutatni a nyilvánosságnak, hogy mire jutottak, hogy beépítették az új helyzetet, és fejlődési lehetőséget láttak benne.
Mutassa be, hogy a verseny, hogyan járult hozzá a versenyzők tehetséggondozásához! (maximum 2000 karakter)
A gyermekszínjátszás az egyik legkreatívabb tevékenység, amely a gyermek személyiségét komplexen fejleszti, közösséget teremt és a tevékenység során megtapasztaltatja a közös alkotómunka örömét. A gyermekszínjátszó csoportok közösségi léte, együttes tevékenysége a szociális fejlődést, a személyiség érését, a társadalomban betöltött szerep elsajátításának kreatív formáit teszi lehetővé. A gyermekszínjátszás céljai közé tartozik olyan kulturált, ismeretekkel bíró, kreatív, rugalmas, empatikus, érvényes és értékes megnyilvánulásokra képes gyermekek nevelése, akik a gyermekszínjátszás adta élmények segítségével kiteljesedhetnek, és az értékközpontú, erőszakmentes és toleráns társadalom létrehozásában vállalhatnak fontos szerepet. A tehetséggondozó tevékenység döntő része a csoportok munkafolyamatában jelenik meg, és ott is marad. A gyermekszínjátszás folyamatorientált és nem előadáscentrikus!! A felmenő rendszerű országos találkozó még az idei korlátozott formában, a járvány által leszabályozott keretek között is ösztönzést nyújtott a csoportokon belüli folyamatok elindításához: kihívást jelentett idén is, még ha kevesebb lépcsőben is (a felmenő rendszer a megszokott három helyett kettő lépcsőben valósulhatott meg), mint eddig.
Ezzel együtt úgy véljük, hogy a tehetséggondozó hatás, annak eredményei az évek sorában az egyes csoportoknál szemmel láthatóak, külön mérési procedúrák nélkül is. Példaként sok csoportot említhetnénk, melyek rendre részesei az országos találkozónak, és időben-fázisképekben is jól látható a fejlődésük, például az, hogy miként jutnak el egyszerűbb szerkezetű és tartalmú előadásoktól indulva erős hatású színpadi alkotásokig. (Az, ami idén történt, ugyanúgy része a munkánknak, és beépül csoportjaink életébe.)
Amennyiben a pályázat során megvalósított program a tervezetthez képest megváltozott, mutassa be az eltérést, és indokolja a módosítás okát! (maximum 1000 karakter)
Nem releváns.
Amennyiben az indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult adatok között eltérés van, indokolja a változás okát! (maximum 1000 karakter)
Nem releváns.

Támogatóink:

SzerkesztőBeszámoló a Nemzeti Tehetség Program támogatásával 2023-ban megvalósult Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozóról