Címlap

Egyesületi közgyűlés 2024. január 5-én

2 csatolmány

Az elnökség ezúton is szeretettel hívja a Magyar Drámapedagógiai Társaság tagjait az egyesület következő közgyűlésére, amelyre 2024. január 5-én, pénteken 19.00 órai kezdettel kerül sor.
Helyszín: Budapest, Marczibányi Téri Művelődési Központ (II. kerület, Marczibányi tér 5/A)
Figyelem, a közgyűlést nem a Társaság székhelyére hívjuk össze!
Napirendi pontok:
1. A 2024. évi munkaterv és pénzügyi terv elfogadása
2. Egyéb ügyek
Fontos témakörök – szeretettel várjuk egyesületünk tagjait!
Amennyiben a megadott időpontban a közgyűlés nem határozatképes, az elnökség a közgyűlést 2024. január 5-én 19:30 órára újra összehívja. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes az eredeti napirendben szereplő ügyekben.

A tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
A 2024-es munkaterv és pénzügyi terv letölthető.

SzerkesztőEgyesületi közgyűlés 2024. január 5-én