művészeti iskola

A színművészet-bábművészet tagozatok tantervei tantárgyra bontva

8 csatolmány
(Az egyes tantárgyi tantervek Word dokumentumként tölthetők le.)
 
SZÍN- ÉS BÁBMŰVÉSZETI ÁG – általános rész
SZÍNJÁTÉK tanszak
Főtárgy: dráma és színjáték
Kötelezően választható tantárgyak
Beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól)
Mozgás és tánc (1. alapfokú évfolyamtól)
Zene és ének (1. alapfokú évfolyamtól)
Színházismeret (3. alapfokú évfolyamtól)
Választható tantárgyak: a színjáték és bábjáték tanszak bármelyik tantárgya
(A folytatás – a Bábjáték tanszak tantervei – a TOVÁBB feliratra vagy a címre katintva olvasható.)

BÁBJÁTÉK tanszak
Főtárgy: bábjáték
Kötelezően választható tantárgyak:
olvass tovább
SzerkesztőA színművészet-bábművészet tagozatok tantervei tantárgyra bontva
olvass tovább

Művészeti iskolák – megjelentek az új tantervek

0 csatolmány
Megjelent az alapfokú művészetoktatás követelményeiről és tantervi programjáról szóló új rendelet. Az alábbi címen a rendeletnek a közlönyben megjelent teljes szövege letölthető: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11008.pdf
A színművészet-bábművészet ág anyaga az V. részben, a 2507-2635. oldalon található.
 

A nemzeti erőforrás miniszter 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelete az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet módosításáról.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
olvass tovább
SzerkesztőMűvészeti iskolák – megjelentek az új tantervek
olvass tovább