Címlap

Színművészet tagozat

0 csatolmány

szerk.: Kaposi László
(segédlet a főtárgyat, a kötelező tárgyakat és a színházismeretet tanítók számára)

A könyv előszavából időzzük: A színművészet tagozaton oktató pedagógusoknak ma nem lehet még pedagóguskép­­zést tartani, csak továbbképzésnek nevezett, egyébiránt pedig az alapvető szakmai-mód­szer­tani ismeretekre kiterjedő képzést. Alapszakon ma még egyik olyan terület sem tanulható a peda­­gógusképzés hazai rendszerében, amire az 1998-ban kiadott tantervi program és követelmény alap­ján a színművészet tagozatot felvállaló iskoláknak szükségük lenne. Csak valamilyen pedagógus dip­loma megszerzését követően, te­hát továbbképzési keretek között találkozhatnak az érdeklődők azokkal a szakmai, pedagógiai, módszertani ismeretekkel, amelyek nélkül ezen művészettel kapcsolatos tanári munkájuk – néhány kivételtől eltekintve – nem végez­hető eredményesen.

Ez a helyzet, így, önmagában, vagyis a szakterületre “intézményesen” felkészítetlen tanárokkal, de a már működő intézményekkel egyfajta oktatásszervezési tragikomédia. Ehhez járulnak még az előző néhány esztendőnek a szakmaiságot jelentős mértékben mellőző minisztériumi állásfoglalásai, miszerint például a magyartanári diplomával lehet leginkább tanítani a színművészet tagozaton, bár a magyar szakos kollégák sem a főtárgyhoz, sem a kötelező tárgyakhoz nem kapnak képzésük során felkészítést… Közismert, hogy a színművészet-bábművészet tagozatok munkáját segítendő a követelmény és tantervi program 1998-as megjelenése óta nem jutott el tankönyv az iskolákhoz.
Vagyis: a jelenlegi helyzetben a nincs a domináns. Ez a tanári segédlet van.
A Közoktatási Modernizációs Közalapítvány támogatásával készült tanulmányok szerzői az alapfokú művészeti iskolák színművészet tagozatára vonatkozó tantervi program és követelményrendszer alkotói közül kerültek ki.
1500 Ft

adminSzínművészet tagozat
Ehhez a bejegyzéshez nincs csatolmány hozzáadva.