Műhelyek

Drámapedagógiai műhelyek

Az alábbiakban csak és kizárólag archív anyagok – legalább pár évesek – olvashatók. Aktualizálásuk remélhetőleg megtörténik 2022-ben…
Az ország területén működő regionális, megyei és helyi drámapedagógiai műhelyek:

APOLLÓ Kulturális Egyesület

7633 Pécs, Veress Endre utca 6. Telefon: 06304285724, 0672769028
e-mail: apolloiroda@gmail.com, www.pecsiszinhaz.hu
Az Apolló Kulturális Egyesület 2007-ben hozta létre az Escargo Hajója Színházi és Nevelési Szövetkezetet. Az egyesület és a színházi műhely, a színház, a nevelés és a közösségépítés és intézményesített bővülés jegyében hozta létre az Eck Imre Alapfokú Művészetoktatási Intézményt. Az iskolának jelenleg 418 diákja tanulja a színjáték a kreatív zene és -mozgás alapjait. Az iskola és a diákokkal való mindennapos munka egy olyan folyamatos alkotói együtt létet jelent a fiatalokkal, melyben tőlük tanulva, őket figyelve és közösen gondolkodva tudjuk kialakítani és létrehozni színházi repertoárunkat.

Színházunk két régióban képviseli a diák és gyerekszínjátszó, valamint amatőr színházi mozgalmat, társulatunk tagjai tevékeny szerepet vállalnak a Magyar Drámapedagógiai Társaságban, az Országos Diákszínjátszó Egyesületben, a Magyar Színjátékos Szövetségben. Mindkét régióban fesztiválokat találkozókat szervezünk.
A színházi munkánkra egyaránt jellemző a színházi nevelési programok létrehozása, a színházi előadások bemutatása. A pécsi Bóbita Bábszínházzal szoros együttműködésben hozunk létre koprodukciós előadásokat. Pécsett az egyetlen színház vagyunk, aki vendégül lát és befogad színházi nevelési és ifjúsági színházi előadásokat.

B-A-Z Megyei Drámapedagógiai és Színjátszó Műhely

Zrínyi Ilona Gimnázium
3530 Miskolc, Nagyváthy út 5. tel.: (46) 356650, Dr. Lukácsné Eisner Éva
Szakmai vezető: Dr. Puskás István, tel.: (46) 349897

Marczibányi Téri Művelődési Központ

1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Juszcák Zsuzsa, tel.: 70/3356285, e-mail: juszcak.zsuzsa@marczi.hu
Módszertani rendezvények (pl. Színház-Dráma-Nevelés). Rendszeresen színházi nevelési programok, drámafoglalkozások. 120 órás drámapedagógiai tanfolyam, gyemekszínjátszó rendezői tanfolyam. Szakkönyvesbolt a művészeti nevelés kiadványaival.

Heves Megyei Drámapedagógiai Műhely

Szakmai vezető: Pappné Demeter Magdolna
Egri Kulturális és Művészeti Központ
3300 Eger, Bartók Béla tér 6.
tel.: 36/517-555, e-mail: ekmk@ekmk.eu, www.ekmk.eu
Mezei Bozsana, mobil: 20/779-2877

Káva Kulturális Műhely Egyesület

Bázis, levelezési cím: 1117 Budapest, Kőrösy József u. 17.
E-mail: kava@kavaszinhaz.hu
Youtube: goo.gl/vYk0RV
Elnök, szakmai vezető: Takács Gábor / e-mail: takacs.gabor@kavaszinhaz.hu
A Káva Kulturális Műhely 1996 óta folyamatosan működő független színházi társulat. Fő célunk – Magyarország egyik legjelentősebb, színházi neveléssel foglalkozó együtteseként – elsősorban a 8-18 éves korosztálynak szóló – komplex résztvevő színházi előadások létrehozása és rendszeres bemutatása. Az esztétikai nevelésen túl demokráciára nevelés, mikro- és makrotársadalmi, erkölcsi-morális problémák színházi formákon keresztül történő vizsgálata tartoznak feladataink közé. Ismerjük, és több hagyományos, illetve művészet alapú kutatás (ABR) eredményével igazolni is tudjuk a színházi nevelés társadalmi hasznosságát – munkánkra performatív társadalmi beavatkozások sorozataként tekintünk.
A komplex előadások mellett jelentős számú drámaprogramot is megvalósítunk (egyszeri alkalommal és hosszabb kifutással is). Nagy hangsúlyt helyezünk a disszeminációs munkára: kutatásokat generálunk és veszünk bennük részt, könyveket, kiadványokat és módszertani filmeket készítünk, hazai és nemzetközi képzéseket és konferenciákat is szervezünk.
Irodánk, raktáraink és bérelt színháztermünk 2013 óta a MU Színházban található, az épület stúdiójában dolgozunk.
Előadásszám (átlag): 130 ea. /évad
Programszám (átlag): 220 program / évad
Állandó társulati tagok: Balassa Zsófia, Bori Viktor, Gyombolai Gábor, Kardos János, Milák Melinda, Németh Edina, Patonay Anita, Sereglei András, Takács Gábor.
A fenntartó egyesület mellett szakembereink vesznek részt a Káva Alapítvány és Drámatréning Qt Kft. munkáiban is.

Kecskeméti Drámapedagógiai Műhely

Hírös Agóra – Ifjúsági Otthon
6000 Kecskemét, Kossuth tér 4.,
Képviselői:
Józsa Katalin, tel.: (76) 481523; 30-365-79-66; e-mail: monostorijozsakata@gmail.com
Kulcsár Marianna, tel.: (76) 485804 e-mail: unakorda@gmail.com
A Kecskeméti Drámapedagógiai Műhely öntevékeny művészetpedagógiai közösség. A Magyar Drámapedagógiai Társaság megalakulását követően, a második vidéki műhelyként alakult meg 1991-ben a Kecskeméti Ifjúsági Otthonban, működése azóta is folyamatos. A műhely tevékenysége művészeti és művészetpedagógiai programok szakmai vezetésére irányul. A Drámapedagógiai Műhely és az Ifjúsági Otthon közötti együttműködés eredményeként számos tehetséggondozó, gyermek művészeti rendezvény illetve szakmai képzés valósult már meg az elmúlt két évtizedben:
– Versmondók találkozója (Kecskemét és vonzáskörzete tehetséggondozó rendezvénye)
– Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó (megyei és regionális rendezvényei)
– HOL-MI drámapedagógiai módszervásár (regionális)
– Fantázia drámajátszó táborok (Kecskemét és térsége)
– Dramatikus játszóház
– Dráma-színjátszó körök
– Fórumszínház
– Színházi nevelési foglalkozások (TIE)
– Szakirányú drámapedagógus továbbképzések az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával és Magyar Drámapedagógiai Társasággal együttműködve.
Műhelyünk, a A Kecskeméti Ifjúsági Otthon átszervezését követően, 2015. július 1-től a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft-vel együttműködve folytatja tevékenységét.
További információk: www.hirosagora.hu

Kerekasztal Színházi Nevelési Központ

2111 Szada, Székely Bertalan u. 1/c
tel.: (30) 4979207; e-mail: kerekasztal@kerekasztalszinhaz.hu
Közép-Európa első színházi nevelési társulata, független színház.
1992-ben kezdte meg működését. Alapítója Kaposi László.
Jelenleg kilenc állandó tagja van (Bagaméry-Nagy Orsolya, Farkas Atilla, Füsi Anna, Hajós Zsuzsa, Jobbágy Kata, Lipták Ildikó, Nyári Arnold, Sára Eszter, Tárnoki Márk) és legalább félszáz meghívott munkatárssal dolgozik minden évadban.
Az óvodás korosztálytól a középiskola végéig tart repertoáron előadásokat, ezenkívül felnőtteknek is kínál programokat.
Állandó játszási helyük és fő partnerük a Marczibányi Téri Művelődési Központ, de rendszeresen játszanak vidéken és a határainkon túl is. Évente kb. 180-200, egyenként 2-3 óra időtartamú komplex színházi nevelési előadást tartanak.
Színházi nevelési képzéseik széles skálán mozognak: hospitálási program, ösztöndíj (rendező, dramaturg, színész-drámatanár), színházak továbbképzése, társulatok mentorálása stb.

Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület

Az egyesület 2008-ban alakult azzal a céllal, hogy formális keretek között, a korábbinál hatékonyabban képviselhesse az alapítók közművelődési, művészetpedagógiai, valamint az ifjúsági korosztályt támogató munkáját. Legfontosabb céljaink:
  • a közművelődés és az oktatás-képzés világának összehangolása
  • a drámapedagógia és a színházi nevelés terjesztése és fejlesztése
  • a fiatalok személyes életvezetési készségeinek fejlesztése, szociális érzékenységük, közösségi–közéleti–társadalmi felelősségvállalásuk erősítése
  • a fiatalok közösségi és kulturális életének gazdagítása különböző művészeti alkotótevékenységek ösztönzésével és koordinálásával
Szakmai tevékenységünk sajátos területe a színházi nevelés Az elmúlt években négy TIE programot készítettünk, amelyeket eddig több mint 50 alkalommal játszottunk.
2009-ben hoztuk létre a FA-Ter – Fiatal Alkotók Tere elnevezésű Ifjúsági Alkotó Műhelyet, hogy bemutatkozási lehetőséget kínáljunk a fiatal alkotóknak, bátorítsuk a kísérletezőket, illetve, hogy intenzív interakciót kezdeményezzünk – mind az alkotók–alkotók, mind az alkotók–befogadók viszonyában, mind pedig az alkotások, illetve a különböző művészeti ágak között. 2011 januárjában – szakmai partnereinkkel összefogva –létrehoztuk A Montázs Tehetségpontot, amely 2013 óta akkreditált kiváló tehetségpontként működik.
A Tehetségpont, ill. az Egyesület keretei között, 2011-ben született meg a FA-Ter Komplex Tehetségtámogató Program, amely egységes szerkezetben és arculati háttérrel szervezi és koordinálja a FA-Ter Ifjúsági Alkotóműhely programjait. A Program keretében az elmúlt években több száz fiatal számára kínáltunk találkozási és megmutatkozási lehetőséget. A visszatérő programelemeknek köszönhetően kialakultak azok a szakmai-módszertani rutinok, valamint megteremtődött az a műszaki-színpadtechnikai háttér, amely lehetővé teszi a programok hatékony és sikeres megvalósítását.

NYITOTT KÖR EGYESÜLET

Iroda, bázis: 1027 Budapest, Jurányi utca 1-3. (Jurányi Produkciós Inkubátorház)
Telefon:  +36709449982
A Nyitott Kör Egyesület 2005-ben alakult, azzal a céllal, hogy a színházi nevelés és a drámapedagógia iránt elkötelezett fiatal alkotókat közösséggé fogja össze, lehetőséget biztosítva ezzel számukra az említett területen való folyamatos fejlődésre és a kiteljesedésre. Az egyesület küldetéseként határozta meg, hogy a színházi nevelés segítségével új nézőpontokat nyisson meg elsősorban a fiatalok számára; hogy önmagukkal, a környezetükkel és a társadalommal dinamikus egyensúlyban lévő emberekké, integrált személyiségekké váljanak. A 2005-ben meghatározott célok mentén működünk továbbra is, a folyamatos stratégiai tervezésnek köszönhetően pedig a célkitűzéseinkkel összhangban valósítjuk meg programjainkat, rövid és hosszú távú projektjeinket.
A színházi nevelést nem két terület határán mozgó keveréknek tekintjük, hanem önálló elvek szerint működő, de sokféle terület elemeit és eszközeit használó sajátos modellnek. Elsődleges célként azt határozzuk meg, hogy a résztvevőkben létrejöjjön/megszülessen az általunk meghatározott történet, hogy ez érzelmi hatást váltson ki, melyre a közös munka során reflektálunk. A résztvevőtől aktivitást várunk és ez az aktivitás a színházi nevelési előadás részévé válik.
A színházi nevelési előadás mércéje számunkra sokkal inkább a bevonódás mértékével, az aktivitás kiváltásával, a reflexiók mélységével és intenzitásával jellemezhető, mintsem esztétikai értékítélet alapján. Ugyanakkor a folyamat fontos részének és eszközének tekintjük a színházat, de sem az alakítás, sem a rendezés önmagában nem tekintendő kiemelt fontosságúnak.
Kiemelt célunk képzések, tréningek, workshopok megvalósítása már gyakorló drámatanárok és előadóművészek számára. Tevékenységünket elsősorban a Közép-magyarországi Régióban fejtjük ki, de meghívásra az ország bármely részére és határainkon túl is elmegyünk.
2013 óta eredményeink számokban:
– 8 előadásunk volt repertoáron, 2013-ban 80 előadás, közel 3000 főnek, 2014-ben 88 előadás, több mint 4000 főnek, 2015-ben 101 előadást tartottunk, szintén közel 4000 főnek.
– 2 színjátszó szakkörünk és 1 képzőművészeti szakkörünk működik. 2014-ben 221 képzési/szakköri alkalmat tartottunk, 197 főt elérve.
– 2013-14-ben egy Fiatalok lendületben projekt keretében 4 iskolában tartottunk rendszeresen drámaórákat, 9-16 főnek alkalmanként – ebben 10 új drámaóra jött létre.
– 2013-ban valósítottuk meg első drámapedagógiai képzésünket, 30 órában, színházi szakembereknek.
– 2015 novemberében indítottuk el a Nyitott Klub Drámaműhelyt, ahol már gyakorló drámapedagógusoknak kínálunk rendszeres önfejlesztő, gyakorlási lehetőséget és szupervíziót, és persze közös játékot.

Pápai Drámaműhely

8500 Pápa, Teleki u. 2.
Képviselői: Horváthné Árvai Mária 30/2778219
                   Lampért Helga 70/6185268
                   Pulay Róbertné  70/3984729
A Pápai Drámaműhely 1998 óta létezik. Nem civil szervezet, csak egy önkéntes szakmai szerveződés, melynek a helyet a Pápai Weöres Sándor Általános Iskola biztosítja. Bázisát is ez az iskola és a Teleszterion Színházi Műhely adja. A Pápai Weöres Sándor Általános Iskola 2014 óta minősített referenciaintézmény, melynek referenciaterülete A tananyag feldolgozása a drámapedagógia eszközeivel. Ez azt jelenti, hogy iskolánkban a heti egy drámajáték óra mellett valamennyi tantárgy óráin megjelenik a dráma, hogy érdekesebbé, könnyebbé, eredményesebbé tegye a tanulást, tanítást.
A műhelyben együtt dolgoznak óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, színészek, akiknek fontos, hogy a gyerekekkel olyan módszerekkel foglalkozzanak, amelyek mindkét fél számára gyümölcsözőek. A résztvevők segítik egymás munkáját, innovációkat dolgoznak és próbálnak ki, szakmai napokat szerveznek, tréningeket, bemutató foglalkozásokat tartanak.

RÉV Színházi és Nevelési Társulat (Győr)

E-mail: rev@revszinhaz.hu
Honlap: revszinhaz.hu
Társulatvezető: Balla Richárd / +3620/947-1478; bariich@gmail.com
Társulati tagok: Bálint Bernadett, Nagy Zsolt Zsozsa, Szántó Dániel
A RÉV Színházi és Nevelési Társulat elsődleges célkitűzése, hogy olyan iskolákba, olyan diákoknak vigye el a színház semmivel nem összehasonlítható hangulatát – akár tantermi körülmények közé – akik alig, vagy egyáltalán nem részesülnek ebből az élményből szociális vagy környezeti helyzetük miatt.
Színész-drámatanáraink több éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek mind a színházi, mind a drámás munkát tekintve. Közösségteremtő munkájuk során évről évre több száz diákkal dolgoznak együtt – legyen szó színházi nevelésről, színjátszásról, vagy akár más szabadidős programról, táborokról.
Az elmúlt 6 év alatt mintegy 300 foglalkozásunkon több, mint 6000 diák vett részt Győrben és környékén.
Jelenleg (2016-ban) 6 színházi projektünk van, melyben a színházi nevelés, a résztvételi színházi előadás, valamint a “klasszikus” színház is megtalálható.
Folyamatosan keressük a külsős szakmai együttműködéseket, így a Kerekasztal Színházi Nevelési Központtal, a Fejlesztés Alatt Q Színházi Társulattal, a dunaszerdahelyi Vekker Műhellyel fut közös projektünk, valamint így rendezett nálunk Pass Andrea és Romankovics Eda is.
Vidéki műhelyként fontosnak látjuk, hogy drámás, illetve színházi nevelési továbbképzéseket biztosítsunk a helyi drámatanároknak, szakembereknek, így jött létre az évről évre megrendezésre kerülő szakmai napunk, a KIKÖTŐ.

VEGYEDE

Veszprém Megyei Gyermekszínjátszó és Drámapedagógia Egyesület
8200 Veszprém, Lóczy Lajos u. 6./C
Szakmai vezető: Sz. Pintér Rozália 30/2164579, e-mail: dramarozi@freemail.hu
A tanév  során egy-egy alkalommal szerveznek  drámapedagógiai és színjátszó rendezvényt, illetve nyáron színjátszó tábort általános iskolásoknak. Az érdeklődő pedagógusoknak szükség szerint szakmai segítséget nyújtanak a drámapedagógia és színjátszás témakörében, valamint az ezzel kapcsolatos információkat folyamatosan eljuttatják számukra.

ZALAI PEDAGÓGUSOK DRÁMAPEDAGÓGIAI-, SZÍNJÁTSZÓ- ÉS BÁBMŰHELYE

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21., tel.: 30/9366780, fax: (92) 599284
E-mail: studium-szinhaz@freemail.hu
Műhelyvezető: Kocsis Eszter, a Studium Színház vezetője
Várjuk a Zala megyében élő, dolgozó, iskolában és azon kívül drámát tanító, színjátszó- és bábcsoportokkal foglalkozó szakemberek jelentkezését és információit, igényeit (adatlap elérhető a fenti honlapon).

SZEGED – Theatrum Mundi Dél-alföldi Regionális Drámapedagógiai Egyesület

Címünk: 6723 Szeged, Ortutay u. 3.; e-mail: efzs@freemail.hu
Szakmai vezetőség: Dr. Tóthné Facskó Zsuzsánna (elnök) 30/218-1723

21. Színház a Nevelésért Egyesület

1082 Budapest, Baross utca 86.
tel: 20/8234232
szakmai vezető: Novák Géza Máté
email: szinhaz21@gmail.com
honlap: www.szinhaz21.hu
Drámaórákat és színházi nevelési foglalkozásokat tartanak budapesti és vidéki iskolákban, óvodákban. Drogprevenciós, bűnmegelőzési projekteket, drámapedagógiai kutatásokat is szerveznek. Kísérletező gyermek és ifjúsági színházi előadásokat hoznak létre.
Alapítás éve: 1998
adminMűhelyek