Címlap

Dramatikus tevékenységek a nyelvtanításban

1 csatolmány

Bevezető, eligazító gondolatok Fehér Angéla szakdolgozata elé – a szerzőtől:

Dramatikus tevékenységek a nyelvtanításban
– szakdolgozat –
 
A Pécsi Tudományegyetem francia bölcsész és tanár szakos végzős hallgatójaként 2009. októberében adtam le szakdolgozatomat – amelyet azóta sikerrel meg is védtem – „Dramatikus tevékenységek a nyelvtanításban” címmel.
Szakdolgozatomban a teljesség igénye nélkül írok a drámapedagógia, mint komplex oktatási és nevelési módszerről a nyelvtanításban és azon kívül. Célom nem a módszer teljes körű ismertetése volt, hanem, hogy azok a felelősségteljes hallgatók, leendő pedagógusok, akik elolvassák ezt a munkát, kedvet kapjanak és igényt érezzenek a módszer elsajátítására, mindennapos alkalmazására.

 

A következőkben szeretném röviden összefoglalni munkámat, bemutatni a főbb pontokat, amelyekre kitértem a dolgozatírás során.
Az első fejezetben egy gyors történeti kitekintést teszek a különféle pedagógia módszerek változásaira, elérkezve napjainkig, amikor is teljesen új kihívásokkal szembesül az oktatási rendszerünk. Oktatáspolitikai törekvésekben is megfogalmazódik az inkluzív intézmény igénye, amelyre kevés használható megoldási javaslat és modell született eddig. Az eltérő családi szocializációval és szociokulturális háttérrel rendelkező gyermekek együttnevelése nem valósítható meg a tradicionális oktatási keretek között. A drámapedagógiát, mint lehetséges módszert veszem számba, amelyet akár az idegen nyelv oktatása során is sikerrel alkalmazhatunk. Az alapvető fogalmak tisztázása után részletesen bemutatok néhány drámapedagógia munkaformát, személyes tapasztalatokkal illusztrálva. 
A dolgozat legnagyobb részében a nyelvórán használható tevékenységtípusokat mutatom be, a különböző nyelvi szinten lévő csoportok számára, majd részletesen tárgyalom a tanórai kereteken kívül megvalósuló francia nyelvű diákszínjátszás előnyeit, lehetőségeit. Ezt követi egy rövidebb leírás a módszer nyelvórán történő alkalmazásának ideális körülményeiről, hol, hogyan, kivel drámázunk, mit jelent az újragondolt tanári szerep, a megváltozott tanár – diák viszony.
Néhány konkrét példán keresztül megpróbálom a drámapedagógiát, mint másfajta tanári nézőpontot, gondolkodásmódot bemutatni. Képekhez és rövid, a francia nyelvkönyvekből jól ismert szövegrészletekhez próbálok feladatokat, ötleteket adni, amelyek kiindulási pontként szolgálhatnak egy – egy óra felépítéséhez.
A szakdolgozat mellékletében – szintén a teljesség igénye nélkül – összegyűjtöttem néhány, a témában található könyvet magyar, francia, angol és német nyelven.
 
 
SzerkesztőDramatikus tevékenységek a nyelvtanításban