Címlap

1%

1 csatolmány

A Magyar Drámapedagógiai Társaság elnöksége szeretné megköszönni a 2010-ben Önök által – az adójuk 1%-ból – nyújtott támogatást, amellyel hozzájárultak egyesületünk elért eredményeihez!

Felajánlásukat az alapszabályban megfogalmazott céljaink megvalósításához használtuk fel, amely alapján egyesületünk nevelési és oktatási, képességfejlesztő, ismeretterjesztő, valamint kulturális tevékenységet folytat, amit az alábbi területeken valósít meg: országos szervezetként gondozza a drámapedagógia, a gyermekszínjátszás és a színházi nevelés ügyét. Feladata, hogy segítse a drámapedagógia és a színházi nevelés elterjedését, meghonosítását és alkalmazását az oktatási és nevelési gyakorlatban, irányítsa, támogassa és segítse az amatőr gyermekszínjátszást iskolai és iskolán kívüli területeken, ellássa ezeknek a területeknek szakmai érdekvédelmét és nemzetközi képviseletét is.

A Társaság fenti célok érdekében végzett előző évi tevékenységének felsorolását a mellékletben megtekintheti.
Hamarosan elérkezik a 2010. évi adóbevallások, egyúttal a felajánlások csatolásának ideje. Kérjük Önöket, családtagjaikat, barátaikat, üzlettársaikat, hogy az állami költségvetésbe befizetett személyi jövedelem adójuk 1%-ról kiemelten közhasznú országos szervezetünk  javára rendelkezzenek. Segítségükre a jövőben is számítunk!
Adószámunk: 19009801-2-41
Bankszámlaszámunk: OTP Bank Nyrt. 11701004-20065946 

Dolmány Mária elnök
Tóth Zsuzsanna alelnök
Gyevi-Bíró Eszter elnökségi tag
Kaposi László elnökségi tag
NYári Arnold elnökségi tag
Tegyi Tibor elnökségi tag
Vidovszky György elnökségi tag
Szerkesztő1%