Címlap

Országos Gyermekszínjátszó Találkozó – 2012

2 csatolmány
Letölthető a kiírás és az adatlap, a megyei bemutatók aktuális jegyzéke, a zsűri névsora (az utóbbi kettő frissítve április 25-én).
Az idei évben – anyagi okok miatt – nem szervezünk regionális találkozókat.
Az országos találkozó rendezvénysorozatának záró programjára – az országos fesztiválra – Pakson kerül sor 2012. június 1-2-3-án.
Folytatás a TOVÁBB feliratra vagy a címre kattintva.

A Magyar Drámapedagógiai Társaság a megyei szervezőkkel együttműködve – huszonegyedik alkalommal – hirdeti és rendezi meg a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozót.

A találkozóra az általános iskolás csoporttagok életkorának és képességeinek megfelelő színjátszó előadással lehet nevezni, műfaji és tematikai megkötés nélkül. A műsoridő javasolt maximuma alsó tagozatos csoportoknál 15 perc, felső tagozatosoknál 25 perc. Az induló csoport tagjainak 20%-a lehet idősebb, mint 14-15 éves. Az a csoport, amelyik részt vesz az Országos Diákszínjátszó Találkozón, az ott bemutatott előadását nem nevezheti a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozóra. Egy csoport egy előadással nevezhet. A jelentkező csoportok a működési helyük szerinti megyei/fővárosi találkozón indulhatnak (a találkozó meghirdetőjével történő egyeztetés alapján – a földrajzi távolságok miatt – kivételes esetben ettől el lehet térni).
A megyei találkozók végén minősítést azon csoportok előadásai kaphatnak, amelyeknél a csoport vezetője ezt a jelentkezési lapon külön kéri. A példaértékű előadások az országos találkozó megyei bemutatóinak zárultával – az erre a munkára felkért szakemberek javaslatai alapján – meghívást kaphatnak az országos fesztiválon való szereplésre. A megyei találkozók végén a Magyar Drámapedagógiai Társaság által delegált szakemberek a csoportvezető-rendezők számára elemző beszélgetéseket vezetnek a látott produkciókról.

A találkozóra nevező csoportok regisztrációs díja 3000 Ft. A nevezés a regisztrációs díj befizetésével válik érvényessé.
(A számlakiállítás feltétele, hogy a jelentkezési lapon a számlázási adatokat pontosan, a regisztráció beadásával egyidejűleg adja meg a csoport vezetője. Utólagos módosításra technikai okok miatt nincs lehetőség. A regisztrációs díj átutalásánál kérjük, tüntessék fel a megye és a csoport pontos nevét, ellenkező esetben beazonosíthatatlan tételként vissza kell utalnunk az összeget.)
Jelentkezési határidő: 2012. február 27.
Főszervező: Magyar Drámapedagógiai Társaság
Az országos rendezvénysorozathoz támogatást kérünk a Nemzeti Erőforrás Minisztériumától és a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés és Népművészet Kollégiumától.

További információk: drama.hu; orszagos.talalkozo@gmail.com
Figyelem!  A csoportra és az előadásra vonatkozó pontos információkat kérjük a mellékelt adatlapon e-mailben elküldeni a Magyar Drámapedagógiai Társasághoz és az illetékes megyei/fővárosi szervezőhöz is. Az előző országos találkozón indult csoportok vezetőinek elektronikus levélben elküldjük a kitöltendő, részletes adatlapot, amely honlapunkról is letölthető.
A várt támogatások elmaradása esetén a változás jogát a szervező intézmények fenntartják.
SzerkesztőOrszágos Gyermekszínjátszó Találkozó – 2012