Címlap

Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó

1 csatolmány
A Magyar Drámapedagógiai Társaság a megyei szervezőkkel együttműködve – huszonkettedik alkalommal – hirdeti és rendezi meg a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozót.
A magyar gyermekszínjátszók felmenő rendszerű találkozójára várjuk minden olyan csoport nevezését, melynek tagjai legalább 80%-ban 6-15 év közötti (általános) iskolások.
A találkozóra – műfaji és tematikai megkötés nélkül – a csoporttagok életkorának és képességeinek megfelelő színjátszó előadások nevezhetők. Az előadások ajánlott műsorideje alsó tagozatos csoportoknál 15 perc, felső tagozatosoknál 25 perc. Nem nevezhetőek azok az előadások, amelyeket az Országos Diákszínjátszó Találkozóra is neveztek. Egy csoport egy előadással nevezhet.

Idén ismét három lépcsős lesz rendezvényünk. Az első a minősítő találkozók szintje, amely hagyományosan a megyei találkozókat jelentette. A találkozónak idén ezt a lépcsőjét az igényeknek és szükségleteknek megfelelően kibővítjük. Minden helyi, területi színjátszó találkozó, fesztivál csatlakozhat a Weöres kereteihez, és így biztosíthatja résztvevői számára a felmenő rendszerbe való bekapcsolódást, amennyiben a nevezési feltételeket teljesíti.
A második lépcső a hat regionális találkozó, ahol (főként) az első forduló arany minősítést kapott csoportjai kapnak bemutatkozási lehetőséget.
A harmadik szint az országos fesztivál: a találkozó záró, reprezentatív rendezvénye, amelyre a zsűri delegálja azokat az előadásokat, amelyeket ebben az évben valamilyen szempontból példaértékűnek talál. Erre az alkalomra meghívást kapnak a határon kívüli magyar színjátszó fesztiválokról ugyanezen elv alapján válogatott előadások is.
(A folytatás a címre vagy a TOVÁBB feliratra kattintva érhető el.)

Azok a helyi találkozók kapcsolódhatnak az országos felmenő rendszerű találkozóhoz-fesztiválhoz, amelyek az MDPT által összeállított és a találkozón évek óta részt vevő csoportok vezetői által is jóváhagyott zsűrilistáról legalább egy főt meghívnak, és a náluk fellépő csoportok szabályosan regisztrálnak az MDPT-nél. Így kérhetik a minősítést, és (annak eredményétől függően) továbbjuthatnak a regionális találkozókra, illetve (a zsűri döntésétől függően) meghívást kaphatnak az országos fesztiválra.
 
A nevezés feltételei: a jelentkezési lap hiánytalan kitöltésén túl a regisztrációs díj befizetése.
Az első szint találkozói végén minősítést azon csoportok előadásai kaphatnak, amelyeknél a csoport vezetője ezt a jelentkezési lapon külön kéri.
A találkozókat minden esetben szakmai beszélgetés követi, amelyeken a Magyar Drámapedagógiai Társaság által delegált szakemberek és a csoportvezető-rendezők közös elemző beszélgetés formájában értékelik a látottakat, ezzel is segítve a csoportok további munkáját.
 
A találkozóra nevező csoportok regisztrációs díja 3000 Ft. A nevezés a regisztrációs díj befizetésével válik érvényessé (OTP Bank 11701004-20065946).
 (A számlakiállítás feltétele, hogy a jelentkezési lapon a számlázási adatokat pontosan, a regisztráció beadásával egyidejűleg adja meg a csoport vezetője. Utólagos módosításra technikai okok miatt nincs lehetőség. A regisztrációs díj átutalásánál kérjük, tüntessék fel a megye és a csoport pontos nevét, ellenkező esetben beazonosíthatatlan tételként vissza kell utalnunk az összeget.) Regisztrációs díjat nem térítünk vissza.
 
Jelentkezési határidő: 2013. március 10.
 
Főszervező: Magyar Drámapedagógiai Társaság
Az országos rendezvénysorozathoz támogatást kérünk:
·         a Nemzeti Erőforrás Minisztériumától,
·         a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés és Népművészet Kollégiumától
·         a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiumától
Az országos találkozó rendezvénysorozatának záró programjára – az országos fesztiválra – a tervek szerint Debrecenben kerül sor, várhatóan 2013. június 7-9-én.
További információk: www.drama.hu; orszagos.talalkozo@gmail.com
 
Figyelem!
A csoportra és az előadásra vonatkozó pontos információkat kérjük a mellékelt adatlapon e-mailben elküldeni a Magyar Drámapedagógiai Társasághoz és az illetékes megyei/fővárosi szervezőhöz is! Az előző országos találkozón indult csoportok vezetőinek elektronikus levélben elküldjük a kitöltendő, részletes adatlapot és a megyei szervezők listáját, amely honlapunkról is letölthető.
­
A várt támogatások elmaradása esetén az országos találkozót kiíró egyesület és a szervező intézmények a változás jogát fenntartják.
Az országos találkozó kiírása és adatlapja letölthető.
SzerkesztőWeöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó