Címlap

A színházi nevelési programok terminológiája, minőségbiztosítása és stratégiája

0 csatolmány
Figyelem! Az InSite hirdetése
Hívunk és várunk minden szakmabelit a színházi nevelési programok terminológiája, minőségbiztosítása és stratégiája kapcsán szervezett egyeztetésre!
2017. jún. 6. 14:00-20:00, Benczúr Ház
Az InSite Drama egyeztetés-sorozatot kezdeményezett a színházi nevelési programok kapcsán széleskörű konszenzushoz közelítő (1) terminológia, (2) minőségbiztosítási rendszer és (3) stratégia kialakítására.
A 2017 során megvalósuló egyeztetési folyamat lépései:
 • Három átfogó tanulmány készült a hazai és a nemzetközi helyzet feltérképezésére a színházi nevelés és az alkalmazott színház területén. A helyzetfelmérő tanulmányok szerzői és címei:

 • Jelenleg is zajlik a jelenlegi hazai gyakorlatok naprakész gyűjtése a szinhazineveles.hu szakportálon.
 • A terminológia, a minőségbiztosítás és a stratégia területén az átfogó egyeztetési folyamatot három munkacsoport készíti elő, amibe saját hatáskörében egy-egy tagot delegált a négy legnagyobb intézményi taglétszámú, a területen aktív színházi ernyőszervezet: a Magyar Színházi Társaság, a Magyar Teátrumi Társaság, az ASSITEJ Magyar Központja és a Független Előadó-művészeti Szövetség.
 • Az egyeztetéseket követően a munkacsoportok javaslataihoz bárki szakmabeli hozzászólhat június 6-án egy nyílt fórumon, illetve várhatóan június 10-30 között egy nyílt online társadalmi vita keretében.
 • Az év utolsó hónapjaiban sor kerül az így kialakított terminológia, minőségbiztosítási rendszer és stratégia széleskörű kommunikációjára. Az így megfogalmazott ajánlásokat egy összefoglaló kiadványban jelentetjük meg, és eljuttatjuk a döntéshozókhoz is.
 
Az egyeztetési folyamat olyan fázisba érkezett, ahol két ponton is nyitottá válik minden érintett számára:
 Részletesebben a munkacsoportokról:
 1. Terminológia. A terminológia munkacsoport az általa meghatározott kb. 30 legfontosabb forma, műfaj, fogalom konszenzusos definíciójára készít javaslatot. A munkacsoport tagjai:
  • Takács Gábor, Káva Kulturális Műhely (koordinátor)
  • Gyevi-Bíró Eszter, Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház (a Magyar Teátrumi Társaság delegáltja)
  • Láposi Terka, Vojtina Bábszínház (a Magyar Színházi Társaság delegáltja)
  • Lipták Ildikó, Kerekasztal Színházi Nevelési Központ (a FESZ delegáltja)
  • Szűcs Mónika, Ellenfény (az ASSITEJ delegáltja)
 1. Minőségbiztosítási rendszer kialakítása. A munkacsoport javaslata eredményeképpen létrejöhet a „minősített színházi nevelési program”, ezzel is segítve a pedagógusok és szülők tájékozódását és választását. A minősítés elérésének kritériuma könnyen és gyorsan megvalósítható online visszajelzések gyűjtése, és azok nyilvánossá tétele három érintetti csoporttól: 1. Szakma (a szakma szakértői, színházi alkotók, drámapedagógusok), 2. Pedagógusok (akik az osztályokkal együtt részt vesznek a programokon), 3. Résztvevő fiatalok. A munkacsoport tagjai:
  • Nyári Arnold, Kerekasztal Színházi Nevelési Központ (koordinátor)
  • Madák Zsuzsanna, Hevesi Sándor Színház (a Magyar Színházi Társaság delegáltja)
  • Patonay Anita, Káva Kulturális Műhely (a FESZ delegáltja)
  • Pintér Szilvia, Nemzeti Színház (a Magyar Teátrumi Társaság delegáltja)
  • Vidovszky György, Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház (az ASSITEJ delegáltja)
 1. Stratégiaalkotás. A stratégia munkacsoport a közös érdekek mentén megvalósítható hosszú távú együttműködési lehetőségeket térképezi fel. Négy nagyobb területen fogalmaz meg konkrét fejlesztési célokat: Szakmaiság, Források, Hozzáférhetőség, Kutatás és képzés. A fejlesztési célokhoz valamennyi csatlakozó szervezet által betartandó vállalásokat, a közös célok eléréséhez szükséges feladatokat és az együttműködő iskolák, színházak és döntéshozók számára ajánlásokat fogalmaz meg. A munkacsoport tagjai:
  • Cziboly Ádám, InSite Drama (koordinátor)
  • Meszlényi-Bodnár Zoltán, Nyitott Kör Egyesület (a FESZ delegáltja)
  • Németh Katalin, Nemzeti Táncszínház (az ASSITEJ delegáltja)
  • Szabó Ágnes, Gózon Gyula Kamaraszínház (a Magyar Teátrumi Társaság delegáltja)
  • Végh Ildikó, Katona József Színház (a Magyar Színházi Társaság delegáltja)
A munkacsoportok feladatainak fókuszában a szűkebb értelemben vett színházi nevelési programok állnak majd. A fókusz meghatározásához kiindulásképpen (!) Cziboly-Bethlenfalvy 2013-ban megjelent definícióját használjuk. Az egyeztetések keretében elsősorban tehát olyan programokra fókuszálunk, mint például a komplex színházi nevelési előadás (TIE), a színházi előadás felkészítő / feldolgozó beszélgetéssel vagy foglalkozással, a két- vagy háromlépcsős program, az interakciót is kínáló osztályterem-színházi előadás stb. Ilyen típusú programok szinte minden színháznál megtalálhatóak, és ilyen programokat gyűjt egybe a szinhazineveles.hu honlap is.
Nem, vagy csak érintőlegesen foglalkozunk a gyermek- és diákszínjátszással, a gyermek- és ifjúsági színházzal vagy a csecsemőszínházzal. Természetesen ezeket a területeket kiemelten fontosnak és értékesnek tartjuk, ugyanakkor annyira sokféle és nagyszámú színházi alkotó dolgozik ezen területeken, hogy az érdemi egyeztetés aligha lehetséges. Elsődleges célunk a színházi nevelési program területén a terminológia, a minőségbiztosítási rendszer és a stratégia átgondolása.
Az egyeztetési folyamatot Cziboly Ádám (InSite Drama) koordinálja, aki bármilyen kérdés esetén örömmel áll rendelkezésre a cziboly@insite-drama.eu e-mail címen. Az egyeztetés-sorozat a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
2017. jún. 6. 14:00-20:00, Benczúr Ház – Regisztráció ide kattintva
 
 
SzerkesztőA színházi nevelési programok terminológiája, minőségbiztosítása és stratégiája
Ehhez a bejegyzéshez nincs csatolmány hozzáadva.