Címlap

Egyesületi tagsági jogviszony

0 csatolmány
Kedves egyesületi tagtársunk!
Nagyon sok egyesületi tagunk kapta vagy kapja meg a napokban a lenti levelet.
A mögöttese csak annyi, hogy szeretnénk (végre) az egyesület működésének (első) harminc éve során felhalmozódott, de nem rendezett tagsági jogviszonyban tisztán látni. Kissé prózaibban fogalmazva: szeretnénk pontosan tudni azt, hogy kinek van érvényes tagsága – aminek előfeltétele az, hogy a tagdíja rendezve legyen.
Amint ez sikerült, reméljük, hogy új akciókkal jelentkezhetünk az érvényes tagsággal bíró kollégáink felé.
Arra számítunk, hogy meg tudjuk szólítani majd tagjainkat: az eddigiekhez képest mást, többet, talán jobbat, vagy csak jobban tudunk majd szolgáltatni.

Tisztelettel kérjük ebben a méretes munkában minden tagtársunk segítségét!
Kivételesen nem kérünk nagy munkát: csak annyit, hogy mindenki, ki-ki maga hozon döntést arról, hogy tagunk marad-e a továbbiakban. Ha az általunk remélt igen a válasz, akkor rendezni kell az aktuális tagdíjat (csak azt, és nem a múltbélit!), és ki kellene tölteni az adatok frissítése végett az online tagnyilvántartás adatlapját. Ha valaki a klasszikus megoldásokat részesíti előnyben, akkor küldheti a frissített adatokat e-mailhez csatolva is. (Elérhetőségek a levélben.)
(A folytatás a címre vagy a TOVÁBB feliratra kattintva érhető el.)

 
Nagy örömünkre szolgál, hogy ha tagságoddal támogatod a magyar gyermekszínjátszás, a drámapedagógia és a színházi nevelés ügyét. Munkánkhoz elengedhetetlen az az emberi tőke, szellemi bázis, amit többek között a tagságod is jelent számunkra. A pályázatokban és kormányzati szervek felé gyakorta bizonyítanunk kell azt, hogy komoly erőt képviselünk, hogy véleményünk érvényesen megjelenhessen fontos döntésekben is, ahhoz a tagságunk létszáma is lényeges szempont.
Egyesületi tagságod alapszabályunk értelmében akkor érvényes, ha befizeted a tagsági díjat. (Mint ismeretes, tagjainknak lehetősége van rendezvényeinken kedvezményesen részt venni. Ezen kívül magazinunk (DPM) évente két számát továbbra is térítésmentesen átvehetik.)
Levelünkkel szeretnénk jelezni, hogy nyilvántartásunk szerint nem fizetted a tagdíjat (az utóbbi két évben).
A Magyar Drámapedagógiai Társaság 2017-ben módosított alapszabálya értelmében az egyesület rendes tagjainak tagsági jogviszonya megszüntethető a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával.
Idézzük alapszabályunkat:
A rendes tag tagsági jogviszonya megszűnik „a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával a tagsági díj tartós – két évet meghaladó –, indokolatlan nem fizetése esetén, a tag előzetes írásbeli felszólítását követően. A felmondásról az Elnökség ülésen határoz. Amennyiben a tag 30 napon belül rendezi tartozását, akkor a határozatot semmisnek kell tekinteni. Jogorvoslatért a közgyűléshez lehet fellebbezni, amely a következő rendes éves ülésén tárgyalja a fellebbezést. A fellebbezés elbírálásáig úgy kell tekinteni, mintha a tagsági jogviszony felmondása nem történt volna meg.”
Így az alapszabály értelmében írásban fel kell szólítanunk, értesítenünk kell a tagsági jogviszony felmondásáról szóló elnökségi határozatról. A tagdíjad befizetésével ez a felmondásra vonatkozó határozat automatikusan semmissé válik.
Kérjük, rendezd a tagdíjadat! Nagy örömünkre szolgálna, ha a továbbiakban is fenntartanád egyesületi tagságodat. Ennek feltétele az éves tagdíj 2018. május 15. előtt történő befizetése. (A tagdíj befizethető sárga csekken, vagy a 11701004-20065946 számlaszámra történő utalással. A tagdíj éves összege 4000 Ft/fő. Nyugdíjasoknak és diákoknak 2000 Ft/fő/év.)
Amennyiben egyesületünk tagja maradsz, kérjük, hogy a tagdíj rendezése mellett szíveskedj honlapunk www.drama.hu/mdpt oldalán is megtalálható online adatfelvételi ívet (https://goo.gl/YYMRrE) kitölteni, avagy választhatod azt a megoldást, hogy e-mailhez csatolva, kitöltve visszaküldöd az ugyanitt megtalálható tagfelvételi adatlapot (https://goo.gl/Rp1tSH). Mindez a tagságunkra vonatkozó adatok frissítését szolgálja.
Kedves Tagtársunk!
Tudjuk, hogy ennek a levélnek a kiküldésével kellemetlen helyzeteket is előidézhetünk. Mindez messzemenően nem célunk. Elképzelhető, hogy lesznek olyanok tagjaink között, akik többször is megkapják ezt a levelet. Lehetséges, hogy olyan társainknak is kiküldjük, akik már nincsenek közöttünk… Minden ilyen helyzetért előre és utólag is elnézést kérünk!!!
Budapest, 2018. április 15.
Kaposi László
a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnöke
SzerkesztőEgyesületi tagsági jogviszony
Ehhez a bejegyzéshez nincs csatolmány hozzáadva.