Címlap

BESZÁMOLÓ A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM TÁMOGATÁSÁVAL 2021-ben MEGVALÓSULT WEÖRES SÁNDOR ORSZÁGOS GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓRÓL

0 csatolmány
(Pályázati szerződésünk értelmében kötelesek vagyunk honlapunkon közzétenni egy év időtartamra egy szakmai beszámolót. Az alábbiak a beszámoló szöveges részei. Fotók az MDPT és a WSO Facebook oldalain találhatók. Videófelvételek honlapunkon, továbbá a DRAMAPEDAGOGIA nevű YouTube csatornánkon is elérhetők. A pályázat tárgyához kapcsolódó egyéb tájékoztatók olvashatók a www.wso.hu oldalon is.)
XXX. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó
1. Legfeljebb 5 mondatban foglalja össze a megvalósított pályázati programot! (maximum 500 karakter)
A 30. WSO komoly kihívással nézett szembe: a járványhelyzet miatt országos szinten összehangoltan kellett cselekednünk; folyamatos készenlétben, a legújabb fejleményeket figyelve, azokra gyorsan reagálva. A készségesen együttműködő szervezői háló segítségével, a csoportokkal történő folyamatos kapcsolattartással, többszöri átszervezéssel sikerült rugalmassá tenni a lehetőségeket: az online térben kezdtük, majd amikor a kapuk kinyíltak, személyes jelenlétű találkozókra és fesztiválra válhattunk.

2. Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenységeket! (maximum 1500 karakter)
Az országos találkozó kiírását 2021 januárjában jelentettük meg.
A csoportok 2021. febr. 28-ig jelentkezhettek. A terv az volt, hogy a megyei bemutatókra márc. 26-ápr. 26. között kerül sor, míg a regionális bemutatókra április 30-május 9. között. Az országos fesztiválra, a harmadik fordulóra 280 fő körüli tanulói létszámot tervezünk (ehhez jön még a kísérők és a szakmai programon részt vevő felnőttek száma, a stáb, a zsűri, diákzsűri létszáma). A tervezett helyszín Celldömölk volt, az időpont 2021. jún. 3-4-5. (Ebből a nyitó nap szakmai program.) Mindebből a csoportok jelentkezésén, a helyszínek leszervezésén, a zsűri egyeztetésén túl más nem valósulhatott meg az eredeti formában, mert jött a Covid miatti újabb lezárás. Mentőakcióként online kértünk be előadásfelvételeket, előadásrészleteket, avagy jelenetblokkok felvételét, esetleg bemutató próbarészleteket. Ezeknek a felvételeknek a válogatását 2021 májusában végeztük el, majd az országos találkozó eredetileg tervezett napjain(!) elérhetővé tettük a kiválogatott felvételeket, naponta egy-egy újabb csomagot, és sor került ezek online zsűrizésére is.
Mindezzel együtt terveztük, hogy ősszel megvalósítjuk a személyes találkozásokra épülő felmenő rendszert, fesztivállal a végén. Újabb kiírás és országos (át)szervezőmunka következett. Az egyetlen lehetséges időpont az őszi szünet első napjai voltak. Szept.-okt. hónapokban válogató bemutatók sora egy lépcsőben, majd október 24-25-26-án országos fesztivál új helyszínen, Pécsett.

3. Összegezze a válogató versenyek legfontosabb eredményeit, szakmai tapasztalatait! (maximum 1000 karakter)

A járványhelyzet folyamatosan változó körülményei próbára tették a csoportvezetők, a helyi és az országos szervezők szakmai tudását, leleményességét, kitartását, valamint rugalmasságát. Minden oldalról jellemző volt, hogy az elhivatott és munkájukat magas szinten végző közreműködők egymást folyamatosan tájékoztatták a helyi szintű rendelkezésekről, amihez mérten rugalmasan tudott reagálni az egész rendszer. A járvány megint csak márciusban jelentkező újabb hulláma és az újabb korlátozó intézkedések 2021 első felében annyiban különböztek az előző évtől, hogy április második felében már egyes csoportjaink dolgozhattak. De valós térben tartott országos találkozóra nem kerülhetett sor. 2021 augusztusában ismét adaptáltuk az országos találkozót és fesztivált az aktuális körülményekre. Az éven belül harmadszor futottunk neki: ezzel az átszervezéssel végül is eljuthattunk a rendezvénysorozat kifuttatásáig: 2021 októberében Pécsett megvalósulhatott az országos fesztivál is.

4. Foglalja össze az országos döntő legfontosabb eredményeit, szakmai tapasztalatait! (maximum 2000 karakter)
A Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál ismét színes, érdekes, jó hangulatú gyermekünnepéllyé, egyben színházünnepé válhatott. Ebben nagy szerepe volt a helyi szervezésben közreműködő Apolló Kulturális Egyesület munkatársainak. A csoportok és vezetőik a jól megérdemelt őszi szünetük első napjait szánták erre az eseményre: mindez önmagában is tiszteletre méltó (hozzátesszük: önmagával a részvétellel a járványhelyzet közepette nem kis bátorságról, személyes elkötelezettségről tettek tanúbizonyságot gyerekek és felnőttek egyaránt).
Szakmai oldalról (bár a kivételes helyzet miatt nem ennek a szempontnak kellene a legfontosabbnak lennie): az országos fesztiválon a produkciókat már nem minősítettük, nem volt rangsor, nem állítottunk fel sorrendet díjakkal sem: az ide bejutó csoportok mindegyikének játéka valahol már előzetesen kiemelkedőnek, érdekesnek, egyben megmutatandónak bizonyult – itt minden csoport jutalmat kapott: egyértelműen maga a részvétel igazi jutalom volt. Az online időszakok, a bezártság után ennek a hatása rendkívül erősen érződött.
Nem volt verseny, de ezzel együtt a szakmai beszélgetések vezetésére rangos színházi szakembereket kértünk fel – a szakmai beszélgetések jó hangulatúak és hasznosak voltak.
A látottak tükrében jól érzékelhető volt, hogy a gyerekek az előadásokon keresztül erőteljesen és kritikusan reflektálnak arra, ami körülöttük van: az ismert és rendkívül fontos tematikák mellett 2021-ben hangsúlyosan jelent meg a járvány okozta helyzetekre (pl. közösségi lét hiánya, karantén, magány, félelem, szorongás) adott dramatikus reakció is.
A gyermekszínjátszás élt, működött, folytatódott ebben a megszokottól eltérő helyzetben is. Összességében óriási eredménynek tartjuk, hogy a nehéz körülmények között a csoportok akartak és tudtak együtt dolgozni, játszani, alkotni, és meg is akarták mutatni a nyilvánosságnak, hogy mire jutottak, hogy beépítették az új helyzetet, és fejlődési lehetőséget láttak benne.

5. adatok
6. adatok

7. Mutassa be, hogy a verseny, hogyan járult hozzá a versenyzők tehetséggondozásához! (maximum 2000 karakter)
A gyermekszínjátszás az egyik legkreatívabb tevékenység, amely a gyermek személyiségét komplexen fejleszti, közösséget teremt és a tevékenység során megtapasztaltatja a közös alkotómunka örömét. A gyermekszínjátszó csoportok közösségi léte, együttes tevékenysége a szociális fejlődést, a személyiség érését, a társadalomban betöltött szerep elsajátításának kreatív formáit teszi lehetővé. A gyermekszínjátszás céljai közé tartozik olyan kulturált, ismeretekkel bíró, kreatív, rugalmas, empatikus, érvényes és értékes megnyilvánulásokra képes gyermekek nevelése, akik a gyermekszínjátszás adta élmények segítségével kiteljesedhetnek, és az értékközpontú, erőszakmentes és toleráns társadalom létrehozásában vállalhatnak fontos szerepet. A tehetséggondozó tevékenység döntő része a csoportok munkafolyamatában jelenik meg, és ott is marad. A gyermekszínjátszás folyamatorientált és nem előadáscentrikus!! A felmenő rendszerű országos találkozó még az idei korlátozott formában, a járvány által leszabályozott keretek között is ösztönzést nyújtott a csoportokon belüli folyamatok elindításához: kihívást jelentett idén is, még ha kevesebb lépcsőben is (a felmenő rendszer a megszokott három helyett kettő lépcsőben valósulhatott meg), mint eddig.
Ezzel együtt úgy véljük, hogy a tehetséggondozó hatás, annak eredményei az évek sorában az egyes csoportoknál szemmel láthatóak, külön mérési procedúrák nélkül is. Példaként sok csoportot említhetnénk, melyek rendre részesei az országos találkozónak, és időben-fázisképekben is jól látható a fejlődésük, például az, hogy miként jutnak el egyszerűbb szerkezetű és tartalmú előadásoktól indulva erős hatású színpadi alkotásokig. (Az, ami idén történt, ugyanúgy része a munkánknak, és beépül csoportjaink életébe.)

8. Amennyiben a pályázat során megvalósított program a tervezetthez képest megváltozott, mutassa be az eltérést, és indokolja a módosítás okát! (maximum 1000 karakter)
Közismert tények sorára kell hivatkoznunk: az eredeti tervekhez képest a változások kiváltó oka a járvány sokadik hulláma, a veszélyhelyzet elrendelése, a köznevelési és kulturális intézményekben életbe lépett korlátozások.
Az eredeti időpontokban online programokat tudtunk létrehozni. Ezt a járvány sem tudta megakadályozni.
Nagy csodának számít, a szervezők és egyes csoportjaink rendíthetetlenségének köszönhető, hogy az eredeti tervekhez képest fél évvel később, 2021 őszén sikerült másfél hónap alatt valós térben, személyes jelenléttel megyei-regionális bemutatókat tartanunk.
A helyszínek több esetben változtak, néhol a szervező partnerek is.
Az országos fesztivál helyszíne is változott.
A határok ismételt, többszöri lezárása még a határon túli magyar csoportok részvételét sem tudta teljes mértékben megakadályozni.
Mindezek következménye, hogy indikátoraink egy része (de nem mindegyik!) alacsonyabb, mint a megszokott, mint az erre az időszakra is tervezett.

9. Amennyiben az indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult adatok között eltérés van, indokolja a változás okát! (maximum 1000 karakter)
Mint egy rovattal feljebb már utaltunk a közismert tények sorára: a járvány sokadik hulláma, a veszélyhelyzet ismételt elrendelése, a kulturális és köznevelési intézményekben életbe lépett korlátozások a kiváltó ok abban, hogy egyes indikátoraink változtak.

Támogatóink:

 

SzerkesztőBESZÁMOLÓ A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM TÁMOGATÁSÁVAL 2021-ben MEGVALÓSULT WEÖRES SÁNDOR ORSZÁGOS GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓRÓL
Ehhez a bejegyzéshez nincs csatolmány hozzáadva.