Címlap

Idegennyelvi műhely

1 csatolmány

Feljegyzés a 2009. november 14-én tartott  „Idegennyelvi műhely” során elhangzottakról.

 
Megjelent:
Zsohár Gyöngyi (Budapest)
Zaharia Zita (Pécs)
Lannert István (Budapest)
Torda Béláné (Győr)
Helfrich Nikolett (Budapest)
Vatai Éva (Pécs)
 
A javaslatokhoz később csatlakozott:
Előd Nóra (Budapest)
 
Egyetértettünk abban, hogy a drámára az idegen nyelv tanítása során mindenképpen szükség van – ha igénye és haszna intézményenként és a nyelvi órák függvényében változó is.
Pedagógiai hozadéka, hogy tompítja az állandó konfliktushelyzetet a diákokkal.
De a drámás eszközöket használó nyelvtanár ma is „furcsa bogárnak, komolytalan eszközöket alkalmazó egyénnek” számít.

 
A honlapra feltett hirdetés kapcsán regisztrált 23 nyelvtanárt kevésnek találjuk ahhoz képest, hogy tudtunkkal hányan használnak drámás eszközöket. A csekély számú jelentkezés a miatt is lehet, hogy nem mindenki van tudatában annak, hogy drámás eszközöket használnak. A kommunikatív és más modern nyelvoktatási módszer egy-egy eszközének egybeesik a drámás eszközökkel.
De hogy szándékunk (felhívás) egyértelmű legyen, István vállalta, hogy kikeresi a Társaság tagjai közül a nyelvszakosokat, s újból igyekszünk őket bekapcsolni a közös munkába.
 
Sajnos a módszert kevés felsőoktatási intézményben tanítják (lsd. DPM 2009./38. 13. o. szerkesztői megjegyzés), ahol oktatták, ott sokszor csupán elméleti, vagy akkreditáció hiányában megszűnik/megszűnt. Itt lehetne és kellene lépéseket tenni a Drámapedagógiai Társaságnak: gyakorlati alapú drámapedagógiai képzést ajánlani
  • az egyetemeknek
  • a nyelvtanároknak a Spárta Drámán belül.
Mi a „tudástőkét” ajánlunk fel ehhez. (Csatlakozva megbeszélésünk javaslataihoz, Előd Nóra régi írott munkáit ajánlotta fel. )
Legyen benne egy hosszabb, minden nyelvre alkalmazható általános módszertani felkészítés (erre István és Éva is jelentkezett), majd nyelvek szerint (francia, orosz és angol) kiscsoportos műhelyeket tarthatnánk. (Ez utóbbit vállalná Zsohár Gyöngyi, Torda Márta és Előd Nóra)
Éva szívesen vállalna olyan kurzus-modult is, ami a játékok adaptációjáról szól. (Szemléltetésül 3 játékot is bemutattunk egymásnak!)
Zita és Nikolett inkább tanulni szeretnének még ilyenfajta kurzusokon.
Mindenképpen szükséges a Társaságon belül egy – az érdekeinket képviselő – idegen nyelvi szekció. Szívesen adnánk ki kiadványt is tapasztalatainkról, ha erre valamelyik kiadó nyitott lenne.
 
Pécs 2009. nov. 15.
 
                                                            Vatai Éva, a műhely vezetője
 
SzerkesztőIdegennyelvi műhely