Címlap

XXIV. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó

5 csatolmány
VÖRÖS(FRISSÍTVE március 25-én.)
 
A Magyar Drámapedagógiai Társaság (MDPT) a megyei szervező intézményekkel és szervezetekkel (mellékelt lista) együttműködve 2015-ben huszonnegyedik alkalommal hirdeti és szervezi meg a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozót (WSO).
A gyermekszínjátszó csoportok közösségi léte, együttes tevékenysége a szociális fejlődést, a személyiség érését, a társadalomban betöltött szerep elsajátításának kreatív formáit teszi lehetővé. A cél olyan kulturált, ismeretekkel bíró, kreatív, rugalmas, empatikus, érvényes és értékes megnyilvánulásokra képes gyermekek nevelése, akik a gyermekszínjátszás adta élmények segítségével az értékközpontú, erőszakmentes és toleráns társadalom létrehozásában vállalhatnak fontos szerepet.

A magyar gyermekszínjátszók felmenő rendszerű találkozójára várjuk minden olyan csoport nevezését, amelynek tagjai legalább 80%-ban 6-15 év közötti (általános) iskolások.
A találkozóra – műfaji és tematikai megkötés nélkül – a csoporttagok életkorának és képességeinek megfelelő színjátszó előadások nevezhetők. Az előadásokajánlott műsorideje alsó tagozatos csoportoknál 15 perc, felső tagozatosoknál 25 perc. Nem nevezhető az az előadás, amellyel az Országos Diákszínjátszó Találkozón is indulnak. Egy csoport egy előadást nevezhet be.
A részvétel regisztrációhoz kötött (hiánytalanul kitöltött adatlap beküldését és a regisztrációs díj befizetését jelenti – részletes információ a regisztráció menetéről alább olvasható).
(A folytatás a címre vagy a TOVÁBB feliratra kattintva érhető el.) 

A részvétel feltételei
  • a csoport tagjainak legalább 80%-a 6-15 év közötti (általános iskolai korosztály)
  • műfaji megkötés nincs
  • ajánlott műsoridő: alsó tagozatosok esetében 15 perc, felső tagozatosoknál 25 perc 
  • egy csoport egy előadást nevezhet be
  • ugyanaz az előadás nem nevezhető be az Országos Diákszínjátszó Találkozóra
  • a csoport mind az országos (MDPT), mind a megyei szervezőnél regisztrált és befizette az MDPT számára az (egyszeri) nevezési díjat
Rendezvényünk – a hagyományoknak megfelelően – háromlépcsős lesz. Az első lépcső a minősítő találkozók szintje, amely a megyei bemutatókat foglalja magába.
Ez a szint a helyi igényeknek és szükségleteknek megfelelően idén is bővíthető. Minden helyi, területi gyermekszínjátszó találkozó csatlakozhat rendezvény­sorozatunkhoz – biztosítva résztvevői számára az országos találkozó felmenő rendszerébe való bekapcsolódást –, amennyiben az induló csoportok eleget tesznek a nevezési feltételeknek, illetve a szervezők az MDPT elnöksége által összeállított listáról legalább egy főt meghívnak a zsűribe. A résztvevők így kérhetik a minősítést, és annak eredményétől függően tovább­jut­hatnak.
 
A második lépcső a hat regionális találkozó, ahol az első forduló arany minősítést kapott csoportjai kapnak bemutatkozási lehetőséget.
A harmadik szint az országos fesztivál: a találkozó záró, reprezentatív rendezvénye, amelyre a zsűri delegálja azokat az előadásokat, amelyeket ebben az évben példaértékűnek talál. A kiválasztás az utolsó regionális találkozót követően, a lehető leghamarabb – egy-két napon belül – megtörténik. Legkésőbb a döntést követő napon – elektronikus úton – értesítjük a meghívott csoportok vezetőit.
A fesztiválra meghívást kapnak a határon túli magyar gyermekszínjátszó fesztiválokról válogatott előadások is.
A meghívott csoportok számát a rendezvényre fordítható pénzügyi eszközök mértéke és a helyszín határozza meg. Az elmúlt években 22 és 30 között változott.
 
A rendezvénysorozat szintjei és időbeni lefutása
  • megyei fordulók (március vége-április)
  • regionális fordulók (április legvége és főként május első fele)
  • országos fesztivál (június 5-6.)
További fontos információk
Minősítés: Az első szint találkozói végén minősítést azon csoportok előadásai kapnak, amelyeknél a csoport vezetője ezt a jelentkezési lapon külön kéri.
A bemutatókat minden esetben szakmai beszélgetés követi, amelyeken a Magyar Drámapeda­gógiai Társaság által delegált szakemberek és a csoportvezető-rendezők közös, elemző beszélgetés formájában értékelik a látottakat, ezzel is segítve a csoportok további munkáját.
 
Regisztrációs adatlap: A csoportra és az előadásra vonatkozó pontos információkat a mellékelt adatlapon e-mailben kérjük elküldeni a Magyar Drámapedagógiai Társasághoz és az illetékes megyei/fővárosi szervezőhöz is!
A felhívás és az adatlap (egy dokumentum), illetve a megyei szervezők listája honlapunkról letölthető (www.drama.hu).
 
Regisztrációs díj: A találkozóra nevező csoportok regisztrációs díja 3000 Ft/csoport. A nevezés a regisztrációs díj befizetésével válik érvényessé.
A regisztrációs díj átutalásánál kérjük, tüntessék fel a megyét és a csoport pontos nevét! (Ellenkező esetben beazonosíthatatlan tételként vissza kell utalnunk az összeget.)
Bankszámlaszám: OTP Bank 11701004-20065946
Regisztrációs díjat nem térítünk vissza.
Számlakiállítás: Az adatlapon, amelynek beküldése megelőzi az utalást, a számlázási adatokat, kérjük, pontosan adja meg a csoport vezetője!
Utólagos módosításra technikai okok miatt nincs lehetőség.
 
Jelentkezési határidő: 2015. február 28.
 
Főszervező: Magyar Drámapedagógiai Társaság (MDPT), 1011 Budapest, Corvin tér 8., levelezési cím: 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A, telefon: 70/335-39-59
Megyei és regionális szervezők: a listát a felhíváshoz mellékeljük.
Az országos rendezvénysorozathoz támogatást kérünk:
·         a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés és Népművészet Kollégiumától,
·         a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiumától,
·         az Emberi Erőforrások Minisztériumától.
Az országos találkozó rendezvénysorozatának záró programjára – az országos fesztiválra – várhatóan 2015. június 5-6-án kerül sor Szekszárdon.
További információk: www.drama.hu; orszagos.talalkozo@gmail.com
A várt támogatások elmaradása esetén az országos találkozót meghirdető MDPTés a  szervező intézmények a változás jogát fenntartják.
adatlap a következő oldalon

A jelentkezési lap letölthető.

SzerkesztőXXIV. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó