Címlap

Csatlakoztunk

0 csatolmány
A Magyar Drámapedagógiai Társaság az elnökség döntése alapján csatlakozott a Civil Közoktatási Platformhoz.
A Civil Közoktatási Platform nyilatkozata
Ötven oktatási szakmai szervezet, szakszervezet és tiltakozó mozgalom megjelent képviselői létrehozták a Civil Közoktatási Platformot (CKP).
A CKP megköszöni a közoktatás érdekében felemelt szavunkat megerősítő társadalmi szolidaritást, a szülők és a társszakmák támogatását.
  • A CKP-hoz csatlakozó szervezetek támogatják a pedagógus sztrájkbizottság 25 pontos, valamint a Tanítanék Mozgalom 4 pontos követelés listáját.

  • A CKP-hoz csatlakozó szervezetek nem vesznek részt a jelenlegi összetételben működő, a kormány által létrehozott Köznevelési Kerekasztal munkájában. A CKP-hoz csatlakozó szervezetek kinyilvánítják érdekeltségüket a kormánnyal folytatott nyílt, minden érdekelt bevonásával zajló tárgyalásokban.
  • A CKP-hoz csatlakozó szervezetek létrehoznak egy munkacsoportot a különböző tiltakozó akciók összehangolása és koordinációja érdekében.
  • A CKP-hoz csatlakozó szervezetek létrehoznak egy munkacsoportot az akut problémák gyors megoldását célzó azonnali követelések összegzett listájának elkészítésére.
  • A CKP-hoz csatlakozó szervezetek létrehoznak egy munkacsoportot egy hosszú távú alternatív közoktatási stratégia, valamint egy közoktatási és szakképzési törvénytervezet megalkotására.
A CKP várja további a közoktatásban működő civil szervezetek csatlakozását.
(Folytatás a címre vagy a TOVÁBB feliratra kattintva.)

 
A Tanítanék Mozgalom 4 pontos követelése
  1. Követeljük, hogy a kormány mondja ki, hogy a 2011-ben elfogadott köznevelési törvényt átmenetinek tekinti, és haladéktalanul megkezdi az érdemi egyeztetéseket valódi szereplőkkel egy új közoktatási törvény elkészítéséhez.
  2. Követeljük, hogy az új közoktatási törvénnyel kapcsolatos egyeztetések az alapoktól kezdődjenek. Az elmúlt négy évben kiderült, hogy az irány sem jó, és a toldozgatás-foltozgatás sem vezetett sehova.
  3. Követeljük az oktatásra fordított GDP hányad felemelését, az  átlátható, kiszámítható és stabil normatív oktatásfinanszírozást!
  4. Követeljük, hogy  az intézmények napi működését lehetetlenné tevő, a tanulók és a pedagógusok számára elviselhetetlen helyzetet okozó ismert problémákat a jogszabályok és az utasítások azonnali módosításával haladéktalanul oldják meg!
Pedagógusok Sztrájkbizottságának 25 pontos követelése
A gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos kérdések
1. Vissza kell állítani a 18. életévig tartó tankötelezettséget, megszüntetve a Híd-programokat.
2. A tartalmi szabályozás felülvizsgálatával radikálisan csökkenteni kell a tananyagot. Lehetővé kell tenni az egyéni tanulási utak kialakításának lehetőségét.
3. Jelentősen csökkenteni kell a kötelező tanulói óraszámokat. Az időkereteket a választható tanórai foglalkozásokhoz, illetve a szakkörökhöz kell áttenni. 
4. Meg kell szüntetni az általános iskolában a tizenhat óráig tartó kötelező benntartózkodást. 
5. Szülői kérésre kell biztosítani a napközit, a tanulószobát. A feltételek biztosítása mellett az egész napos iskolát kell megszervezni. Az egész napos iskolai ellátásban részt vevő tanulók részére házi feladat nem adható. 
A fenntartással kapcsolatos kérdések
6. A köznevelésről szóló törvényben jelenjen meg újra az Országos Köznevelési Tanács és a Közoktatás-politikai Tanács. E testületek, valamint az ágazati érdekegyeztetés fórumának meghallgatása nélkül nem kerülhet kiadásra 
7. Az államnak mint fenntartónak, nem lehet több jogosítványa, mint a többi intézményfenntartónak. A hivatalból (KLIK) ki kell emelni az iskolákat. Szét kell választani az állami ellenőrzés rendszerét az intézményi ellenőrzés rendszerétől. Egyidejűleg felül kell vizsgálni és radikálisan egyszerűsíteni kell az ellenőrzési rendszert.
8. Vissza kell állítani az intézményvezetők munkáltatói jogát, gazdálkodási jogát.
9. Jogszabályban kell rendezni a szakképzési centrumok helyzetét.
10. Valóságos, reális, a tényleges költségeket – bérköltségek, működési költségek, fejlesztési költségek – figyelembe vevő tervezésre van szükség, külön-külön intézményi költségvetések elkészítése mellett.
Pedagógus foglalkoztatás kérdései
11. A köznevelésről szóló törvényben kell meghatározni a pedagógus-létszám számításának elveit: heti huszonkét óra, átlag osztálylétszám, finanszírozott időkeret. 
12. A köznevelésről szóló törvényben elő kell írni, hogy az üres álláshelyeket meg kell hirdetni és be kell tölteni, beleértve az átmenetileg pl. szülés miatt ellátatlan munkaköröket.
13. Vissza kell állítani a pedagógusok kötelező óraszámát, főszabályként heti huszonkét órával. A többlettanítás után óradíjat kell fizetni. 
14. El kell törölni a kötött munkaidőt. Az intézményben való benntartózkodásról a munkáltató szabadon döntsön. 
15. Vissza kell állítani az órakedvezményt – heti két óra –, az osztályfőnöki feladatot, a munkaközösség-vezetői feladatot, illetve a diákönkormányzatot segítő feladatot ellátó pedagógusok részére.
16. Meg kell határozni a meglévő pótlékok differenciálási szempontjait.
17. Vissza kell hozni a minőségi munkavégzésért járó pótlékot, a minőségbiztosítás feladataiban való közreműködésért járó pótlékot, az integrált felkészítésben való részvételért járó pótlékot. 
18. Új pótlékként intézményi pótlékot kell megállapítani mindazoknak, akik nem tartoznak a pedagóguséletpálya-modell hatálya alá. 
19. Biztosítani kell a pedagógusnak – az állami tankönyv monopólium megszüntetésével – a tankönyv megválasztásának szabadságát.
20. Meg kell szüntetni az öregségi nyugdíjkorhatárt elérők automatikus foglalkoztatási tilalmát. Lehetővé kell tenni, hogy az öregségi nyugdíjban lévők – nyugdíjuk folyósítása mellett – tovább dolgozhassanak.
21. A foglalkoztatást meghatározó kormányrendeletbe be kell építeni a kollektív szerződésnek azokat a rendelkezéseit, amelyeket nemcsak a KLIK fenntartásában lévő köznevelési intézményekben kell alkalmazni, hanem valamennyi köznevelési intézményben.
22. Radikálisan csökkenteni kell a pedagógusok adminisztratív terheit, ennek érdekében elő kell írni, hogy csak a pedagógus-munkakörhöz kapcsolódó adminisztráció elvégzésére köteles a pedagógus. A köznevelés intézményeinek csak törvény, illetve az OSAP írhat elő adatszolgáltatási kötelezettséget.
23. A köznevelési törvényben ki kell mondani, hogy a köznevelés intézményeiben a közfoglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók. 
Szervezési kérdések 
24. Vizsgálják felül az Oktatási Hivatal által ellátott feladatokat, s szüntessék meg azt, amire nincs szükség. A pedagógiai intézeteket alapítsák újra. Az Oktatási Hivatal maradjon meg önálló szervezetként.
25. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet további működtetését biztosítani kell. Fenntartói jogát át lehet adni egy felsőoktatási intézménynek.
 

 
SzerkesztőCsatlakoztunk
Ehhez a bejegyzéshez nincs csatolmány hozzáadva.