Címlap

ŐSZI RENDEZVÉNYEINK

0 csatolmány
ORSZÁGOS GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ RENDEZŐI FÓRUM
Budapest, Marczibányi tér, 2017. szeptember 30. 10-15.00
A hazai gyermekszínjátszás legfontosabb, legjelentősebb eseményeit két év fél évtizede szervező Magyar Drámapedagógiai Társaság munkatársai az évente megrendezett felmenő rendszerű országos eseménysorozat egyes állomásain mind a szervezés, mind a szakmai értékelés, a zsűrizés kapcsán sok olyan esettel találkoznak, ami kérdést/kérdéseket vet fel.
A programok számtalan olyan tapasztalatot hoznak felszínre, amivel a folytatásban, a későbbiekben is foglalkozni kell. Ennek egyik adekvát formája lehet ez az országos fórum, ami a naptári éven belül is olyan időszakban kerül megrendezésre, amikor a csoportvezető-rendezőktől kapott visszajelzések a szervezők számára még beépíthetők a következő évad tervezésébe, programjába, és amikor a másik irányból közelítve a csoportvezetőkhöz eljutó információk még hasznosulni tudnak, amikor azok még figyelembe vehetők, beépíthetők az egyes csoportok életébe. Ez a kétirányú információáramlás, illetve ennek felerősítése nagy hasznára válhat a létszámában és minőségében is egyaránt jelentős közművelődési, és egyéb iránt művészeti nevelési területnek.

Az egynapos országos fórum nem vállalkozhat arra, hogy meg is oldja a felmerülő problémákat. De arra igen, hogy teret adjon a visszajelzéseknek, továbbá „becsatornázza” azokat. Felerősítheti, más szintre helyezheti a szakmai kommunikációt, ami nagyon jelentős lépés lehet a szakterület további fejlesztése kapcsán.
Folytatás a CÍMRE vagy a TOVÁBB feliratra kattintva. 

Fontosnak tartjuk, hogy bár elnevezésében országos a fórum, de mint a gyermekszínjátszás hazai rendezvényein rendre, itt is teret kívánunk biztosítani a határon túli magyar nyelvű gyermekszínjátszás képviselőinek.
 
A tervezett program legfontosabb elemei:
  • A XXVI. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál legjobb előadásaiból válogatva két előadás megtekintése. (Különböző életkorú gyerekekkel készült, eltérő műfajú előadásokat fogunk választani az év legjobbjai produkciói közül).
  • A látott előadások közös értékelése, elemzése felkért szakemberek vezetésével
  • Bevezető kiselőadások – korreferátumok felkért előadóktól. A gyermekszínjátszás jelenlegi helyzete… (a játszó gyerekek, a csoportvezető-rendezők, a szervezők, a zsűri, a képzéseket szervezők, a finanszírozók, a határon túli  magyar gyermekszínjáétszásban érintettek oldaláról
  • Csoportbontás, szekciómunka: alkalmi munkacsoportokban a legfontosabb problématerületek, illetve konkrét kérdések gyűjtése, rendszerezése
  • Plenáris munkában a munkacsoportok tapasztalatainak, javaslatainak összegzése, javaslatok megfogalmazása
XXV. SZÍNHÁZ-DRÁMA-NEVELÉS
módszertani hétvége
‘HATÁRTALAN’
2017. november 17-18.
Programtervezet: A drámapedagógiai alkalmazási területeinek köre az utóbbi években jelentős mértékben kiszélesedett: módszereink alkalmazása egyre inkább határtalannak látszik. Ez a változás olyan szakterületekre is beemelte a dramatikus módszereket, amelyeken eddig más módszerekkel dolgoztak (vagy éppen az alkalmas módszer hiányával szembesülhettek). A saját élményt, megtapasztalást, a megjelenítésen keresztül történő megélést és megértést lehetővé tevő dramatikus módszerek alkalmazási lehetőségei például a múzeumi/múzeumpedagógiai, valamint a színházi/színházpedagógiai gyakorlattal egyaránt jelentős mértékben bővültek.
A területek egymásra hatása nemcsak a tevékenységi kör bővülésével jár: egyéb fontos szakmai hozadékai is lehetnek. Többek között ennek felmérésével és bemutatásával foglalkozik a huszonötödik SZDN. Módszertani nagyrendezvényünk első napja betekintést nyújt olyan alkalmazási gyakorlatokba, amelyek nem csak „visznek”, vagyis nem csak átveszik a drámapedagógia jelentős magyarországi eredményeit, hanem hoznak is: a speciális gyakorlat visszatermel, olyasmit is felmutathat, ami a drámapedagógia megszokott alkalmazási lehetőségeit művelők számára is újat, fontosat jelenthet.
A program második napja aktuális értékeink egy részét villantja fel: a szokásos választási lehetőségekkel, szimultán programok sorával.
SzerkesztőŐSZI RENDEZVÉNYEINK
Ehhez a bejegyzéshez nincs csatolmány hozzáadva.