Címlap

Művészeti, művészetpedagógiai szervezetek közleménye a Nat tervezete kapcsán

1 csatolmány

(Frissítve 09.24-én: újabb aláírók csatlakoztak.)

A Magyar Drámapedagógiai Társaság elnöksége  üdvözli, hogy a Nemzeti alaptanterv tervezetének első fejezetében „Az iskolai nevelő-oktató munka tartalmi szabályozása” fejezetrész igen hangsúlyosan tartalmazza a kultúra, a személyiségfejlesztés, a modern világ megértésének szükségességét, a gondolkodó, véleményalkotó és véleményét érvekkel alátámasztani képes fiatalok nevelését, az aktív tanulás és egyéni utak keresésének, valamint az egyénre szabott nevelésnek elvét, ám úgy gondoljuk, hogy ezekhez a célokhoz a dokumentum nem rendel megfelelő eszközöket: a szükséges alapokat biztosító dráma és tánc mint önálló tárgy, kimaradt a tervezetből. Véleményünk szerint ugyanilyen lényeges hiány, hogy miközben bonyolult világunk elképesztő információtömegét válogatatlanul kapják gyermekeink a mozgóképek és a média közvetítésével, az ezek megértését és feldolgozását szolgáló mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy szintén eltűnik a tervezet szerint a Nemzeti alaptantervből.

Ez a lépés a lehető legteljesebben ellentmond a nyilvánosságra került dokumentumban rögzített általános nevelési-oktatási céloknak. Érhetetlen számunkra az is, hogy a bábjáték mint komplex művészeti tevékenység, amelyben az összes művészeti ágat szintézisben élheti meg a tanuló (kreatív mozgás, vizualitás, zene, tárgyalkotás, színház, animáció, fotó), még csak fel sem merül mint lehetőség a tantárgyak között.

A dráma és tánc, továbbá a mozgóképkultúra és médiaismeret több mint két évtizede részei a hazai tantervi szabályozásnak, valamint az általános iskolai és középiskolai gyakorlatnak. Kihagyásuk a Nemzeti alaptanterv tervezetéből alapvetően szembe megy az elmúlt évtized nemzetközi és hazai pedagógia kutatási eredményeivel is (lásd pl.: OECD Oktatás 2030 projekt, a 2010-es DICE, a 2015-ös TÁMOP 3.1.15-ös kutatás).

dráma és tánc, kiegészülve a bábjátékkal, valamint a mozgóképkultúra és média­isme­ret, olyan tanórák, foglalkozások, melyek együttes tanítása stabilan alapozza meg a Nat tervezetében megfogalmazott alábbi tanulási és nevelési célokat: testi-lelki egész­ség, önismeret, ember­isme­ret, együttműködés, kölcsönös tiszteletadás, kommunikációs kultú­ra, médiahasz­ná­lat, autonóm, aktív és egyénre szabott tanulás, nemzeti és európai azo­nosság­tudat, hazaszeretet és aktív állampolgárság.

A közleményt aláíró szakmai szervezetek nevében elvárjuk, hogy a mindennapos művészeti nevelés sokoldalúságát hangsúlyozva a Nat 2018 Művészetek műveltségterület anyagában jelenjen meg a dráma és tánc, a bábjáték, illetve a mozgóképkultúra és médiaismeret műveltségterülete, és mindkét iskolafokozatban kötelezően választható tárgyként tanítani lehessen ezeket a tárgyakat.

Aláírók:

Magyar Drámapedagógiai Társaság

Országos Diákszínjátszó Egyesület

Magyar Bábjátékos Egyesület

Magyar Bábművészek Szövetsége

Magyar Filmművészek Szövetsége

Magyar Színházi Társaság

Magyar Mozgókép és Médiaoktatási Egyesület

Magyar Szín-Játékos Szövetség

Magyar Táncművészek Szövetsége

MTA Színház- és Filmtudományi Állandó Bizottsága

MTA PTB Drámapedagógiai Albizottsága

Táncpedagógusok Országos Szövetsége

Cilinder Színház és Iskola Alapítvány

FÜGE Egyesület

Független Előadó-művészeti Szövetség

Escargo Hajója Színházi és Nevelési Szövetkezet

Holdvilág Kamaraszínház

InSite Drama

Káva Kulturális Műhely

Kerekasztal Színházi Nevelési Központ

Mentőcsónak Egység

Nyitott Kör Egyesület

Pintér Béla és társulata

Rév Színház

SzerkesztőMűvészeti, művészetpedagógiai szervezetek közleménye a Nat tervezete kapcsán