Címlap

Drámapedagógiai Albizottság

0 csatolmány
Kommuniké az MTA Neveléstudományi Bizottsága szervezeti keretei közt működő Drámapedagógiai Albizottság megalakulásáról
A Drámapedagógiai Albizottság 2016 március 30-án kimondta megalakulását, és kéri a MTA Neveléstudományi Bizottságát, hogy fogadja be albizottságai közé.
A Drámapedagógiai Albizottság tagjai: a MTA köztestületének azon tagjai, akiknek tudományos munkássága érintkezik a drámapedagógia interdiszciplináris szaktudományával, s aki az Albizottság tagjai kívánnak lenni. A csatlakozás lehetősége nyitott.
(A folytatás a CÍMRE vagy a TOVÁBB feliratra kattinva érhető el.)

Kilián István DSc egyetemi tanár, professor emeritus, Miskolci Egyetem,  Eck Júlia egyetemi docens (Pannon Egyetem), Trencsényi László c. egyetemi tanár (ELTE), Novák Géza Máté  főiskolai adjunktus (ELTE), Kaposi József egyetemi docens (Pázmány Egyetem), Golden Dániel egyetemi adjunktus, tudományos munkatárs (Színház és Filmművészeti Egyetem), Cziboly Ádám PhD, tudományos munkatárs, Czibula Katalin egyetemi docens (ELTE), Demeter Júlia egyetemi docens (ELTE), Tölgyessy Zsuzsa főiskolai adjunktus (Pázmány Péter Tudományegyetem) személyesen jelenlétével juttatta kifejezésre fenti szándékát.

Munkájuk miatt távolmaradtak, de csatlakozásukat írásban jelezték Zalay Szabolcs PhD, Pécs, Pinczésné Palásthy Ildikó főiskolai docens, Debrecen, Raátz Judit egyetemi docens (ELTE), Lannert István főiskolai adjunktus (Károli Egyetem), összesen 14 tudományos fokozattal rendelkező szakember, ki már köztestületi tag, vagy folyamatban van köztestületi tagsága.
Valamennyiük tudományos munkássága érintkezik azzal a neveléstudományi diszciplínának tekinthető interdiszciplínával, melyet a hazai tudományos terminológia drámapedagógiának nevez, ugyanekkor  személyükben megjelenik ennek a szakágnak több fontos paradigmája és kutatási-kifejezési megközelítése is (az iskoladráma-történettől a nevelési gyakorlatban alkalmazott drámáig, a drámaoktatás felső- és közoktatási módszertanáig,  a szociális-szociológiai megközelítésű felfogásokig stb.).
A Drámapedagógiai Albizottság üléseit olyan felsőoktatási intézményekben, ill. ezek gyakorlóhelyein tartja, ahol van drámapedagógus-képzés. Az ülések nyilvánosak.
Állandó meghívottak: a MTA Neveléstudományi Bizottság tisztségviselői, a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnöke, alelnökei, a Drámapedagógiai Magazin főszerkesztője, azok a fokozattal rendelkező drámapedagógusok, akik nem tagjai a köztestületnek, továbbá drámapedagógiai témát művelő doktoranduszok, doktorjelöltek, ideértve a témában haladó DLA-fokozatú szakembereket is.
Az alakuló ülés kifejezte konstruktív együttműködési szándékát más művészetpedagógiai tudományos csoportosulásokkal. Együttműködési készségét korábban jelezték a vizuális nevelés, a művészetterápia, táncpedagógia szakemberei, bizakodással tekintünk a készülő bábjátékos tárgyú doktori  dolgozatra.
Az alakuló ülés örömmel vette tudomásul, hogy jelen volt Kaposi László, a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnöke, egyben a DPM főszerkesztője, illetve Sándor Ildikó PhD néprajztudós, néptáncpedagógus a társművészetek képviseletében.
Felvetődött más akadémiai albizottságokkal, különösen a Pedagógusképzési és Tantárgypedagógiai albizottságokkal kialakítandó együttműködés.
A Drámapedagógiai Albizottság évente legalább két ülést tart.
Célja: A drámapedagógia interdiszciplináris szaktudományának képviselete a neveléstudomány szakmai nyilvánossága előtt, a drámapedagógia tárgyában született kutatási eredmények integrálása a neveléstudományi diskurzusba, a neveléstudomány  más területei érintkező eredményeinek közvetítése a drámapedagógiai kutatások számára. Tevékenységével a hazai drámapedagógia igényes szakmai identitását kívánja szolgálni, ennek érdekében nemzetközi tájékozódásra is törekszik.
A Drámapedagógiai Albizottság üléseiről emlékeztető készül, melyek megjelennek a MTA Neveléstudományi Bizottság honlapján, ill. a DPM-ben, a www.drama.hu weboldalon, ill. kialakítandó saját weboldalán.
2016-ra tervezett üléseinek napirendje, középtávú munkaprogramja:
1) Az albizottság felelős vezetőinek (elnök, titkár, tiszteletbeli elnök/ök) megválasztása;   statutum, program elfogadása
A napirendi pont teljesült. A jelenvoltak egyhangú szavazással tiszteletbeli elnökké Kilián Istvánt, elnökké Trencsényi Lászlót, titkárrá Eck Júliát választották, akik a megbízást elfogadták.
 
Az albizottság kifejezte szándékát, hogy az őszi Országos Neveléstudományi Konferencián fentiek jegyében szimpozium összeállítására vállalkozik, ill. elfogadja a MDPT meghívását a november 18-iki, budapesti Színház-Dráma-Nevelés programon a Marczibányi térre. Itt tartaná következő ülését, melyre kitűzi a  drámapedagógus-képzésben alkalmazott tankönyvek szemléje témát.
 
További üléseire indítványozott programok:
  • Drámapedagógia a hazai neveléstudományi sajtóban – áttekintés.
  • Készülő drámapedagógiai tárgyú doktori disszertációk bemutatása, vitája.
  • A drámapedagógia kutatásmódszertani sajátosságai.
  • Definíciókísérletek szaktudományi tanulságai.
  • A „márkavédelem”  akadémiai bizottság eszközrendszerével támogató reflektív kultúra fejlesztésének ösztönzése.
  • E kérdésekről máris élénk beszélgetés indult, feldolgozásuk folyamatban.
kmf
Lejegyezte Trencsényi László
 
SzerkesztőDrámapedagógiai Albizottság
Ehhez a bejegyzéshez nincs csatolmány hozzáadva.