Címlap

XVI. Országos Dráma Tanulmányi Verseny – versenykiírás

1 csatolmány

VERSENYKIÍRÁS A 2023/2024-es TANÉVRE
A verseny meghirdetője: Theatrum Scholae Alapítvány
A verseny pedagógiai célja: A verseny az általános humán műveltség fejlesztését, a magyar és egyetemes kultúra és a művészetek – ezen belül a fiatalok érdeklődését nagymértékben lekötő művészeti ág, a színház területének megismerését tűzi ki célul. A verseny feladata színháznak, mint teremtő értéknek bemutatása, a művészetek komplexitásának megismertetése, az irodalmi, művészeti nevelés, az anyanyelvi, kommunikációs és zenei nevelés valamint a színházi kultúra fejlesztése.
A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 9.-10. évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: középiskola
A jelentkezés és a részvétel feltételei: A versenyen részt vehet minden magyarországi középfokú oktatási intézmény, illetve a határontúli magyar tanítási nyelvű intézmények 9-10. évfolyamos tanulója, aki a megadott határidőre kitöltve visszaküldi a jelentkezési lapot.
A versenyen való részvétel kizáró okai: nincs
A verseny jellege: három fordulós verseny, egyéni elméleti feladatokkal
Fordulói:
1. forduló – 180 perces írásbeli feladatlap kitöltése a helyi intézményben, Budapesten központilag a Toldy Ferenc Gimnáziumban
2. pályamunka – a kiírásban meghatározott írásbeli vagy gyakorlati pályamunka beküldése a legtöbb pontszámot elérő 50 tanulótól
3. döntő – 3 fordulós országos döntő Budapesten – a legtöbb pontot elért 20 tanuló részére

Időpontok:
Első forduló:
2024. február 14. szerda, 14.00
Második forduló beadási határideje: 2024. április 8.
Harmadik forduló: 2024. május 25. szombat Vörösmarty Mihály Gimnázium, Budapest

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Első forduló
A verseny témája: A vígjáték műfajának sajátosságai Shakespeare és Molière drámáiban.
A verseny anyaga az alábbi drámákból, írásokból, színházi részletekből és rádiójátékból tevődik össze:
W.Shakespeare: Ahogy tetszik (Nádasdy Ádám fordítása) https://szinhaz.net/wp-content/uploads/pdf/drama/2007_08_drama.pdf
Shakespeare: Tévedések vígjátéka (Nádasdy Ádám fordítása) https://szinhaz.net/wp-content/uploads/pdf/drama/1997_12_drama.pdf
Molière: Úrhatnám polgár (Mészöly Dezső fordítása)
GÉHER István: Shakespeare olvasókönyv. Cserépfalvi Könyvkiadó, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1991. 93─99., 112─116. oldal (Shakespeare vígjátékai című fejezet)
http://www.literatura.hu/irok/renesz/shakespeare.htm
https://hu.wikipedia.org/wiki/Globe_Színház
Nicolas BOILEAU: Költészettan. In: Poétikák. Európa Könyvkiadó, Budapest 2007. 85─103.oldal
http://www.literatura.hu/irok/klasszic/moliere.htm
Dráma és színház – tankönyv 15-18 éveseknek. Oktatási Hivatal. Budapest 2022. 32─35., 44─47.o.
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-DSZ912TA
Dráma és színház – tankönyv 10-14 éveseknek. Oktatási Hivatal. Budapest 2022. 128─129.o.
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-DSZ58TA
Molière: Úrhatnám polgár – rádiójáték
https://www.youtube.com/watch?v=PzZnU4K7mN8
Jelenet egy 2009-es angol nyelvű Ahogy tetszik előadásból a Globe Színházban
https://www.youtube.com/watch?v=M5W8LyuivYs
A párizsi Comédie-Française 2022-es Úrhatnám polgár előadásának előzetese
https://www.youtube.com/watch?v=y794qBYwmgk

A nevezés módja, határideje (levélcím, e-mail cím):
E-mailben 2024. február 1-ig a tkbarbara@gmail.com-ra küldött jelentkezési lappal (melyben a jelentkező iskola neve, címe, a diákok neve, évfolyama és a felkészítő tanár elérhetőségei szerepelnek).

A szervezők elérhetősége (név, levelezési cím, email cím, honlap):
Theatrum Scholae Alapítvány:
1085 Horánszky utca 11.,  tkbarbara@gmail.com
Telepyné Knuth Barbara: 06-30-269-6844

További részletek a csatolt dokuentumban (megnyitható, letölthető).

SzerkesztőXVI. Országos Dráma Tanulmányi Verseny – versenykiírás