admin

Elnökségi ülés volt

0 csatolmány

Egyesületünk vezető testülete elnökségi ülést tartott
2009. szeptember 30-án, szerdán Budapesten, a Marczibányi Téri Művelődési Központban.

Hamarosan felkerül honlapunkra az ülés jegyzőkönyve is.

 

adminElnökségi ülés volt
olvass tovább

Színház és dráma a tanításban – TIE

0 csatolmány

TIE – Theatre in Education
szerk.: Kaposi László
(olyan társulatok munkájáról szól a könyv, amelyek a színház és dráma eszközeivel nevelnek)

A TIE rövidítés Angliában és a világ számos más országában ismert színházi irányzatra, nevelési módszerre utal, egyben társulatok hálózatát is jelenti.

A módszer több mint egy évtizede hazánkban is jelen van: több társulat dolgozik nálunk úgy, hogy munkájukban figyelembe vették a külföldi TIE-társulatok által létrehozott módszertani eredményeket.

A színházi nevelési programok részletes leírását és tanulmányokat tartalmazó kiadvány angol szerzők mellett a hazai "úttörők" munkáiból is válogatott.Drámatanároknak és a gyermekszínházzal foglalkozóknak egyaránt ajánlható munka. 800 Ft

adminSzínház és dráma a tanításban – TIE
olvass tovább

Játékkönyv

0 csatolmány

szerk.: Kaposi László (Úgy tudjuk, hogy a kiadvány elfogyott, nem kapható.)
(szabályjátékok gyűjteménye – hasznos segédeszköz drámapedagógusok, színjátszó csoportvezetők, közösségépítéssel foglalkozók napi gyakorlati munkájához)

Keveset játszunk. S ha játszunk akkor is mit és hol? Ahogy Christian Morgenstern írja: “minden emberben egy gyermek is rejtőzik, aki játszani akar”, s ennek a rejtőző gyermeknek jobb játékokat is ajánlhatunk a fantáziátlan, üres csak időtöltésre alkalmas játékoknál. A játékok egy része a közösség- és személyiségépítő folyamatok megkönnyítésére, gyorsítására is alkalmas. Sokan tudják, elfogadják ezt, de csak kevesen ismerik magukat a játékokat. Némi saját élmény birtokában (az alapkészlet, vagyis a legfontosabb 40-50 után) innen már önnállóan is tanulhatók játékok…
olvass tovább

adminJátékkönyv
olvass tovább

Drámapedagógiai Magazin

0 csatolmány

Az egyetlen hazai drámapedagógiával és gyermekszínjátszással foglalkozó szakfolyóirat. Eddig 32 száma és 13 tematikus különszáma jelent meg, benne elméleti-gyakorlati tanulmányok, drámaórák, forgatókönyvek, kritikák, ismertetők stb.)

Honlapunkon a megjelent összes szám tartalomjegyzéke olvasható.

A magazin 1991-2003. közötti számai teljes egészében, PDF formátumban letölthetők. Az érdeklődők minden további számból bizonyos részeket letölthetnek. A folyóirat megrendelhető a Magyar Drámapedagógiai Társaság titkárságán: 1022 Bp., Marczibányi tér 5/a. tel./fax: (061)3361361, illetve megrendelhető a Marczibányi Téri Művelődési Központ művészetpedagógiai könyvesboltjában.
olvass tovább

adminDrámapedagógiai Magazin
olvass tovább

Dráma a tanulás szolgálatában

0 csatolmány

Jonathan Neelands
(a tanítási dráma gyakorlatába átültetett elméleti ismeretek)

Jonothan Neelands könyve Angliában is alapműnek számít, mégpedig gyakorlati alapmunkának. A drámaórákat vezető pedagógusok, művészeti módszerekkel nevelő, oktató szakemberek számára a mindennapi gyakorlatba könnyen áttehető ismereteket tartalmaz. A drámapedagógia nem sajátítható el elméleti munkák tanulmányozása alapján. Elengedhetetlenül szükséges a résztvevők aktív közreműködésére építő tanfolyami oktatási forma, amikor mindenki a "saját bőrén tapasztalhat". De mindazoknak, akik már gyakorló drámapedagógusok, szükségük van olyan irodalomra, amely segít a napi problémák megoldásában, támpontot nyújt, logikus gondolatmeneteket és praktikus ötleteket kínál fel. Ehhez remek ajánlat ez a nemzetközi sikernek örvendő könyv.
olvass tovább

adminDráma a tanulás szolgálatában
olvass tovább

Bolondos királyság

0 csatolmány

szerk.: Keleti István
(színpadi játékok gyermekszínjátszóknak)

A 90-es évek elején megjelent, egy akkori forgatókönyv-pályázat legjobb munkáiból szerkesztett kiadvány talán nem véletlenül kedvelt és keresett még ma is…
1000 Ft

adminBolondos királyság
olvass tovább

A tanítási dráma elmélete

0 csatolmány

Gavin Bolton
(a könyv bemutatja, rendszerbe foglalja és elemzi az oktatásban alkalmazható dramatikus tevékenységformákat)
(Úgy tudjuk, hogy a kiadvány elfogyott, nem kapható.)
Ez a könyv egy olyan tanítás- ás tanulásszervezési lehetőséget mutat be, melynek segítségével megvalósítható az egyes tantárgyak ismeretanyagának összekapcsolása éppúgy, mint az egyébként igen nehezen tanítható etikai, társadalmi kérdések közös feltárása, s az azokra való válaszkeresés.

Gavin Bolton könyve tankönyv, példatár és emellett háttéranyag is egyben. Az egyes fejezetek fokozatosan, a színházi dramaturgia elemeinek és a gyermeki játék természetének vizsgálatán keresztül vezetik az olvasót a dramatikus tevékenység elemzésében. Bemutatja, rendszerbe foglalja és szakszerű módon elemzi az oktatásban alkalmazható dramatikus tevékenységformákat. Gondolatmenetét, fogalom-magyarázatát példái teszik érthetővé a drámát mint pedagógiai megközelítésmódot már ismerő és az abban járatlan olvasó számára egyaránt.
olvass tovább

adminA tanítási dráma elmélete
olvass tovább

Thália szekere

0 csatolmány

szerk.: Kaposi László
(színdarabok, forgatókönyvek gyermekszínjátszóknak)

Országos pályázatra készült munkák javából válogatott a szerkesztő. Bekerült a kötetbe négy szerkesztett játék, nyolc színdarab (ezen belül több adaptáció), egy színházi nevelési foglalkozás forgatókönyve, valamint a rendezők munkáját segítendő két tanulmány.188 oldalon bőséges választék színjátszó csoportok vezetői számára.
1000 Ft

adminThália szekere
olvass tovább

Színművészet tagozat

0 csatolmány

szerk.: Kaposi László
(segédlet a főtárgyat, a kötelező tárgyakat és a színházismeretet tanítók számára)

A könyv előszavából időzzük: A színművészet tagozaton oktató pedagógusoknak ma nem lehet még pedagóguskép­­zést tartani, csak továbbképzésnek nevezett, egyébiránt pedig az alapvető szakmai-mód­szer­tani ismeretekre kiterjedő képzést. Alapszakon ma még egyik olyan terület sem tanulható a peda­­gógusképzés hazai rendszerében, amire az 1998-ban kiadott tantervi program és követelmény alap­ján a színművészet tagozatot felvállaló iskoláknak szükségük lenne. Csak valamilyen pedagógus dip­loma megszerzését követően, te­hát továbbképzési keretek között találkozhatnak az érdeklődők azokkal a szakmai, pedagógiai, módszertani ismeretekkel, amelyek nélkül ezen művészettel kapcsolatos tanári munkájuk – néhány kivételtől eltekintve – nem végez­hető eredményesen.

olvass tovább

adminSzínművészet tagozat
olvass tovább

Fényes napok

0 csatolmány

szerk.: Gabnai Katalin
(ünnepek, játékok, forgatókönyvek, gyermek-és diákcsoportoknak)

Különböző felsőoktatási intézmények hallgatóinak vizsgamunkáiból válogatott a szerkesztő. A színvonalas forgatókönyvek bátran ajánlhatók az iskolai, települési ünnepségekhez műsort készítők számára.
1800 Ft

adminFényes napok
olvass tovább