admin

Színművészet tagozat

0 csatolmány

szerk.: Kaposi László
(segédlet a főtárgyat, a kötelező tárgyakat és a színházismeretet tanítók számára)

A könyv előszavából időzzük: A színművészet tagozaton oktató pedagógusoknak ma nem lehet még pedagóguskép­­zést tartani, csak továbbképzésnek nevezett, egyébiránt pedig az alapvető szakmai-mód­szer­tani ismeretekre kiterjedő képzést. Alapszakon ma még egyik olyan terület sem tanulható a peda­­gógusképzés hazai rendszerében, amire az 1998-ban kiadott tantervi program és követelmény alap­ján a színművészet tagozatot felvállaló iskoláknak szükségük lenne. Csak valamilyen pedagógus dip­loma megszerzését követően, te­hát továbbképzési keretek között találkozhatnak az érdeklődők azokkal a szakmai, pedagógiai, módszertani ismeretekkel, amelyek nélkül ezen művészettel kapcsolatos tanári munkájuk – néhány kivételtől eltekintve – nem végez­hető eredményesen.

olvass tovább

adminSzínművészet tagozat
olvass tovább

Fényes napok

0 csatolmány

szerk.: Gabnai Katalin
(ünnepek, játékok, forgatókönyvek, gyermek-és diákcsoportoknak)

Különböző felsőoktatási intézmények hallgatóinak vizsgamunkáiból válogatott a szerkesztő. A színvonalas forgatókönyvek bátran ajánlhatók az iskolai, települési ünnepségekhez műsort készítők számára.
1800 Ft

adminFényes napok
olvass tovább

Ahogyan

0 csatolmány

szerk.: Lipták Ildikó
(előadások a magyarországi személyközi kommunikációról)

A hazai kommunikáció jegyeinek tanulmányozása és a kifejező közlés tanítása érdekében rendezett konferencián többek között Bagdy Emőke, Buda Béla, Csepeli György, Barlai Róbert, Kapitány Gábor, Ranschburg Jenő, Voigt Vilmos, Erdélyi Zsuzsanna és Berecz András tartott nagysikerű előadást. Ezen előadások rögzített, javított, bővített változatait tartalmazza a könyv.

Témakörök: AHOGYAN megéljük, AHOGYAN tanítjuk, AHOGYAN újrateremtjük.
850 Ft

adminAhogyan
olvass tovább

Pécsi hírek

2 csatolmány

Felhívás a pécsi MULTISCENE 2010-es idegennyelvű színjátszó fesztiválra…

Az ezévi őszi továbbképzés címe: Műhelymunka – test és maszk
(letölthető tájékoztató: maszk.doc)

adminPécsi hírek
olvass tovább

A dráma tanítása 5-10. évfolyam

0 csatolmány

szerk.: Kaposi László
(segédlet drámát tanítók számára)

(Úgy tudjuk, hogy a kiadvány elfogyott, nem kapható.)
A Kerekasztal Színházi Nevelési Központ 1997-ben és 1999-ben jelentette meg a NAT tánc és dráma fejezetének tanításához segédleteit.
Ezek közül a már régóta nem kapható 5-6-os és 7-8-os segédlet pótlására készült a 2002-ben megjelentetett, javított, jelentős mértékben bővített, kiegészített kiadás – segédlet az 5-10. évfolyamon drámát tanítóknak.
308 számozott oldalon rengeteg drámaóra vázlata, továbbá az egyes tantárgyszakaszokhoz tartozó tanmenetek olvashatók a kiadványban.
olvass tovább

adminA dráma tanítása 5-10. évfolyam
olvass tovább

A dráma tanítása 1-4. évfolyam

0 csatolmány

szerk.: Kaposi László
(segédlet drámát tanítók számára)

(Úgy tudjuk, hogy a kiadvány elfogyott, nem kapható.)
A Kerekasztal Színházi Nevelési Központ 1997-ben és 1999-ben jelentette meg a NAT tánc és dráma fejezetének tanításához segédleteit, köztük az 1-2. és a 3-4. évfolyamon tanítóknak szóló füzeteket.

Ezek már régóta nem kaphatók. A sokak által keresett kiadványok most egy könyvben, javított, bővített, kiegészített változatban kerülnek az ovasók elé.

154 számozott oldalon főként drámaórák vázlatai olvashatók.
1400 Ft

adminA dráma tanítása 1-4. évfolyam
olvass tovább

Színházi konvenciók a drámatanításban

0 csatolmány

Videofilm – oktatási segédanyag

(VHS)

A Képzők képzése elnevezésű mesterkurzus résztvevői voltak azon drámaórák tervezői, megvalósítói és egyben szereplői is, amelyek az egyes konvenciócsoportok bemutatását tűzték célul.

A legfontosabb konvenciók szemléltetése mellett helyenként azok összefűzése is modellértékű a filmben. Több helyütt ezen a téren csak vitára, tanfolyami feldolgozásra alkalmas a felvétel – hasonlóképpen a követendő és kerülendő tanári megoldásokban is vegyes képet mutat film, amelynek hasznos kiegészítője lehet a bemutatott drámaórák írásos változata (ld. a Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak c. kötetet!).

olvass tovább

adminSzínházi konvenciók a drámatanításban
olvass tovább

TITKOS ÚT

0 csatolmány

színházi nevelési program óvodásoknak

A foglalkozás vezetője:

KUNNÉ DARÓK ANIKÓ

A játékban közreműködő pedagógusok:
Kerékgyártóné Csiszár Ildikó
Olajosné Rab Gabriella
(mindhárman a jászberényi Zengő Óvoda munkatársai)

A foglalkozásra a Magyar Drámapedagógiai Társaság és a Marczibányi Téri Művelődési Központ Színház-Dráma-Nevelés című módszertani rendezvényén került sor 2008. november 15-én.

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre.
A résztvevő gyerekek a budapesti Hétszínvirág Óvodából érkeztek (1118 Budapest, Dayka Gábor u. 4.)
Pedagógusok: Járvás Károlyné Éva és Fokt Ildikó

A színházi nevelésnek nagyon sokféle megvalósulási formája, gyakorlata lehet. Ezek közül az egyik legérdekesebb az, amelyik nem elégszik meg a nézői szerepkör felkínálásával, hanem résztvevővé, hangsúlyosan: cselekvővé kívánja tenni a programok mindenkori vendégeit. Ez a művészeti nevelési módszer az utóbbi fél évszázad talán legtöbb újat hozó irányzata a gyerekek és fiatalok színházi eszközökkel, módszerekkel történő nevelésében. Az angol elnevezés – Theatre in Education – rövidítésének átvételével gyakran TIE-nak nevezett módszer hazánkban is meghonosodott: a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ munkássága tette ismertté a 1990-es évek elejétől.
olvass tovább

adminTITKOS ÚT
olvass tovább