szakkönyvek

Színművészet tagozat

0 csatolmány

szerk.: Kaposi László
(segédlet a főtárgyat, a kötelező tárgyakat és a színházismeretet tanítók számára)

A könyv előszavából időzzük: A színművészet tagozaton oktató pedagógusoknak ma nem lehet még pedagóguskép­­zést tartani, csak továbbképzésnek nevezett, egyébiránt pedig az alapvető szakmai-mód­szer­tani ismeretekre kiterjedő képzést. Alapszakon ma még egyik olyan terület sem tanulható a peda­­gógusképzés hazai rendszerében, amire az 1998-ban kiadott tantervi program és követelmény alap­ján a színművészet tagozatot felvállaló iskoláknak szükségük lenne. Csak valamilyen pedagógus dip­loma megszerzését követően, te­hát továbbképzési keretek között találkozhatnak az érdeklődők azokkal a szakmai, pedagógiai, módszertani ismeretekkel, amelyek nélkül ezen művészettel kapcsolatos tanári munkájuk – néhány kivételtől eltekintve – nem végez­hető eredményesen.

olvass tovább

adminSzínművészet tagozat
olvass tovább

Fényes napok

0 csatolmány

szerk.: Gabnai Katalin
(ünnepek, játékok, forgatókönyvek, gyermek-és diákcsoportoknak)

Különböző felsőoktatási intézmények hallgatóinak vizsgamunkáiból válogatott a szerkesztő. A színvonalas forgatókönyvek bátran ajánlhatók az iskolai, települési ünnepségekhez műsort készítők számára.
1800 Ft

adminFényes napok
olvass tovább

Drámapedagógiai olvasókönyv

0 csatolmány

szerk.: Kaposi László
(A drámapedagógia alapirodalma. Gyermeklélektani, játékelméleti, színházi, dramaturgiai tanulmányok mellett főként drámapedagógiai módszertani írásokat tartalmaz a kötet.)
(A Drámapedagógiai olvasókönyv 2013-as kiadása kapható.)
A mindennapi gyakorlatban és a drámatanárok tanfolyami képzése során számos esetben megszerezhetetlen művekre kell hivatkoznunk.
Főként efféle hiánycikkeket találhat e kötetben a tisztelt olvasó. A könyv első fele a drámapedagógiai tanulmányokat és a dráma tanári munkát megalapozó lélektani és színházi-dramaturgiai tanulmányokat tartalmaz. A második felében eddig itthon még ki nem adott írások találhatóak, közöttük számos olyan, amely a tanítási drámát alkalmazó pedagógusok napi olvasmánya: gondolunk itt például a tanítási dráma építőköveinek tekinthető konvenciók leírására.
olvass tovább

adminDrámapedagógiai olvasókönyv
olvass tovább

Drámajátékok

0 csatolmány

(gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek)

Gabnai Katalin
A dráma sajátos eszközeivel való nevelés nemcsak a produkciós csoportokat segítheti, hanem minden nevelő munkáját gazdagíthatja.

Az itt összegyűjtött játékok jelentős részét alkalmazhatjuk a középiskolás korosztálynál is, mi több, némi módosítással felnőtteknél is. A dramatikus eljárások akár a tanítási órán, akár szabadidőben alkalmazzuk azokat, szervesen illeszkednek minden magyar iskola oktató-nevelő munkájába, s a nevelési cél itt is, általuk is az egész személyiség – az értelem, a fizikum és a jellem – harmonikus és differenciált fejlesztése. A kötet témakörei: Érzékszervi finomítás; Megőrzés és újrateremtés; Erőgyűjtés és összpontosítás; Üzenetváltás; Rögtönzés; Közös dramatizálás; A "mintha" birodalma; Alkalmazott drámajátékok; Drámaépítés improvizációkból.
olvass tovább

adminDrámajátékok
olvass tovább

Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak

0 csatolmány

szerk.: Kaposi László
(drámaóra-gyűjtemény)

Alsó tagozattól a középiskola végéig kínál drámaórákat ez a válogatás – a maga nemében az egyik leginkább használható a piacon lévők közül.

19 drámaóra vázlata és egy bevezető tanulmány 181 számozott oldalon.
Sokan szeretik, mert használható. A népes szerzőgárda: Antal Rita, Bicskei Kiss László, Csabai Flóra, Egervári György, Haas Éva, Kaposi László, Lázár Péter, Lipták Ildikó, Lukács Gabriella, P. Papp Mónika, Püspöki Péter, Romankovics Edit, Szauder Erik, Takács Gábor, Török László, Wenczel Imre, Zalavári András.
olvass tovább

adminDrámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak
olvass tovább

Ahogyan

0 csatolmány

szerk.: Lipták Ildikó
(előadások a magyarországi személyközi kommunikációról)

A hazai kommunikáció jegyeinek tanulmányozása és a kifejező közlés tanítása érdekében rendezett konferencián többek között Bagdy Emőke, Buda Béla, Csepeli György, Barlai Róbert, Kapitány Gábor, Ranschburg Jenő, Voigt Vilmos, Erdélyi Zsuzsanna és Berecz András tartott nagysikerű előadást. Ezen előadások rögzített, javított, bővített változatait tartalmazza a könyv.

Témakörök: AHOGYAN megéljük, AHOGYAN tanítjuk, AHOGYAN újrateremtjük.
850 Ft

adminAhogyan
olvass tovább

A dráma tanítása 5-10. évfolyam

0 csatolmány

szerk.: Kaposi László
(segédlet drámát tanítók számára)

(Úgy tudjuk, hogy a kiadvány elfogyott, nem kapható.)
A Kerekasztal Színházi Nevelési Központ 1997-ben és 1999-ben jelentette meg a NAT tánc és dráma fejezetének tanításához segédleteit.
Ezek közül a már régóta nem kapható 5-6-os és 7-8-os segédlet pótlására készült a 2002-ben megjelentetett, javított, jelentős mértékben bővített, kiegészített kiadás – segédlet az 5-10. évfolyamon drámát tanítóknak.
308 számozott oldalon rengeteg drámaóra vázlata, továbbá az egyes tantárgyszakaszokhoz tartozó tanmenetek olvashatók a kiadványban.
olvass tovább

adminA dráma tanítása 5-10. évfolyam
olvass tovább

A dráma tanítása 1-4. évfolyam

0 csatolmány

szerk.: Kaposi László
(segédlet drámát tanítók számára)

(Úgy tudjuk, hogy a kiadvány elfogyott, nem kapható.)
A Kerekasztal Színházi Nevelési Központ 1997-ben és 1999-ben jelentette meg a NAT tánc és dráma fejezetének tanításához segédleteit, köztük az 1-2. és a 3-4. évfolyamon tanítóknak szóló füzeteket.

Ezek már régóta nem kaphatók. A sokak által keresett kiadványok most egy könyvben, javított, bővített, kiegészített változatban kerülnek az ovasók elé.

154 számozott oldalon főként drámaórák vázlatai olvashatók.
1400 Ft

adminA dráma tanítása 1-4. évfolyam
olvass tovább